#watbeliefteru9070helpt

We laten de coronacrisis langzaam achter ons. Dat die een impact had op ons leven, werken en welzijn staat vast. 

Sinds het begin van de crisis hebben we in onze gemeente solidariteit en samenhorigheid centraal gesteld. Ook in de zoektocht naar oplossingen en relancemaatregelen doen we dat.

Na deze moeilijke periode is er een heropbouw nodig. Daarin nemen we als lokaal bestuur onze verantwoordelijkheid.

We gaan echter niet onbezonnen te werk, maar willen dit doen in overleg. Zoals we dat al doen van bij het begin van de legislatuur.

We trokken de kaart van burgerparticipatie door onze inwoners te betrekken bij het beleid. Onder de noemer #watbeliefteru9070 kwamen een burgerpanel en nieuwe adviesforums tot stand, met een representatieve groep kritische burgers.

Samen met hen en met gemeenteraadsleden, lokale middenstanders, schooldirecties en maatschappelijk werkers willen nu aan de slag voor de opmaak van ons relanceplan.

We zetten opnieuw in op participatie, met als titel #watbeliefteru9070helpt.

We werken rond vier thema’s:

  • Levenskwaliteit
  • Economie
  • Solidariteit
  • Zorg en gezondheid

Samen onderzoeken we hoe we als lokaal bestuur het verschil kunnen maken en waar we op verschillende vlakken al dan niet ondersteuning kunnen bieden. 

Onze ambitie is om dit relance-initiatief op de gemeenteraad van september goed te keuren, samen met de herwerking van ons meerjarenplan 2020-2025.

Openingsuren en contact

Nu gesloten
Logo #watbeliefteru9070