#watbeliefteru9070helpt: een veerkrachtig relanceplan

Ga snel naar:

 

Samen door corona. Met 33 acties, heel gericht en volledig op maat. Want inwoners, verenigingen, vrijwilligers en handelaars schreven mee aan het relanceplan #watbeliefteru9070helpt.

Solidariteit en participatie vóór en na corona

Solidariteit en participatie vóór en na corona

Het coronavirus en de bijbehorende maatregelen hebben ook in Destelbergen het leven, werken, winkelen, sporten en ontspannen veranderd.

Maar tegelijk bracht de crisis ook solidariteit en burgerzin naar boven. Vele vrijwilligers boden zich aan om te helpen. Lokale bedrijven schonken de gemeente allerlei beschermingsmateriaal.

We bundelden alle acties van bedrijven, middenstand, verenigingen, vrijwilligers en eigen diensten onder de campagne #DestelbergenHeusdenHelpt.

Ook de heropbouw doen we als gemeente niet ondoordacht en alleen, maar samen met onze inwoners, verenigingen en lokale handelaars. Jullie schreven mee aan het relanceplan #watbeliefteru9070helpt. Dat bevat dan ook acties, volledig op jullie maat en naar jullie noden.

Opnieuw kiest Destelbergen dus voor burgerparticipatie, zoals bij de start van de bestuursperiode. Ook toen konden inwoners mee het beleid bepalen. Onder de noemer #watbeliefteru9070 hielden jullie de pen mee vast van ons meerjarenplan 2020-2025 en kwamen er nieuwe adviesforums.

 

Hoe kwam het relanceplan tot stand?

Hoe kwam het relanceplan tot stand?

We gingen deze zomer ten rade bij zo’n 1.500 inwoners:

 • Wakkere burgers die al deelnamen aan #watbeliefteru9070
 • Leden van de adviesforums
 • Vrijwilligers van #DestelbergenHeusdenHelpt
 • Schooldirecties
 • Zorg- en welzijnswerkers (CAW, huisartsen, thuisverplegers, …)
 • Jeugd-, cultuur- en sportverenigingen
 • Lokale handelaars en bedrijven
 • Gemeente-, OCMW-raad en Bijzonder Comité Sociale Dienst

De vraag was heel eenvoudig: “Wat was de impact van deze crisis en waarmee kunnen we jullie helpen?”. Jullie gezin, jullie vereniging en leden, jullie school en leerlingen, jullie zorgverstrekkers en patiënten, jullie zaakvoerders en klanten.

Uit de vele antwoorden koos de relancewerkgroep die acties waarmee we als gemeente het meeste verschil kunnen maken voor onze inwoners, verenigingen en handelaars.

Het relanceplan werd op de gemeenteraad van 24 september unaniem goedgekeurd door meerderheid én oppositie, over de partijgrenzen heen.

 

#watbeliefteru9070helpt: samen vooruit na corona

#watbeliefteru9070helpt: samen vooruit na corona

Met het relanceplan willen we het sociale leven en de lokale economie helpen heropleven.

Het plan bevat 33 gerichte acties, volledig op maat van gezinnen, verenigingen en handelaars in Destelbergen-Heusden. De focus ligt daarbij op levenskwaliteit, solidariteit en lokale economie.

Enkele opvallende acties:

Levenskwaliteit van jong tot minder jong

 • Gegarandeerde subsidies voor verenigingen, ook al viel hun werking door corona even stil. Verhoging met 25% van werkingssubsidies in 2021; ook wijkcomités en organisatoren van evenementen krijgen in 2021 een extra duwtje in de rug
 • Volledige terugbetaling t.e.m. 2021 van het aandeel van verenigingen die UiTPAS-partner zijn in de kostendeling (inwoners in armoede met een UiTPAS krijgen korting)
 • Tegemoetkoming in de huur van gemeentelijke zalen en terreinen voor verenigingen in 2021
 • Premie voor verenigingen die in 2021 gebruik maken van niet-gemeentelijke zalen of terreinen
 • Compensatie voor verenigingen die in 2020 geen fondsenwervende evenementen konden organiseren
 • Tussenkomst voor verenigingen in de kosten voor coronamaatregelen in 2020 en 2021 (aankoop van ontsmettingsmiddelen, handgels, …)
 • “Destelbergen dicht bij jou”: visie op de ontwikkeling van nieuwe en bestaande ontmoetingsplaatsen (Kollebloem, tuin Villa Tuur, speeltuin Reinaertpark, buurtpleintjes, extra rustplaatsen en straatmeubilair, uitleenkastjes speelmateriaal op openbare plaatsen, …)
 • Promotiefilm die onze gemeente, haar verenigingen en lokale handelaars in de kijker plaatst

Solidariteit en zorg voor elkaar

 • Opwaardering en ondersteuning van het lokale vrijwilligersnetwerk
 • Verdere uitbouw van de belronde naar oudere en eenzame inwoners en van het gratis gemeentelijk infonummer 0800 9070 5
 • Extra sociale maatregelen: consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen, voedselhulp en koopkrachtverhogende maatregelen
 • Uitleendienst van laptops voor (kwetsbare) gezinnen

Lokale economie en winkelen om de hoek

 • Cadeaucheque ‘Een ♥ voor 9070’
 • Extra promotie en ondersteuning van de lokale handelaars i.s.m. de middenstandsverenigingen
 • Bredere bekendmaking ‘Shoppen om de hoek’ en lokale verenigingen aanzetten tot lokaal kopen
 • Vaste rubriek ter promotie van lokale handelaars op de gemeentelijke website (inclusief overzicht webshops) en in het gemeentelijk informatieblad

 

Steunpakket van 400.000 euro

Steunpakket van 400.000 euro

Het relanceplan #watbeliefteru9070helpt is goed voor zo’n 400.000 euro aan steunmaatregelen. Destelbergen ontving hierbij, net zoals alle andere lokale besturen, Vlaamse en federale subsidies: 186.000 euro voor de ondersteuning van jeugd-, cultuur- en sportverenigingen en 93.500 euro voor de bestrijding van armoede.

#watbeliefteru9070helpt wordt als bijkomende doelstelling toegevoegd aan het meerjarenplan 2020-2025: “De gemeente versterkt de veerkracht van al haar inwoners en overwint op die manier de effecten van de coronacrisis.”

 

Alle documenten

Alle documenten

Logo #watbeliefteru9070

Openingsuren en contact

Nu gesloten