Toegankelijkheidsverklaring

Destelbergen streeft ernaar zijn website www.destelbergen.be toegankelijk te maken, overeenkomstig nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. Door gebruik te maken van het Paddle CMS Platform zorgen we bij de opbouw en het onderhoud van de website dat de regels in kader van toegankelijkheid worden nageleefd. 

Voorbeelden hoe we deze toegankelijkheid willen bereiken:

 • Streven naar een duidelijk contrast zijn tussen de verschillende kleuren 
 • Bij de opbouwe rekening houden met de WCAG-richtlijnen
 • Bij het uploaden van afbeeldingen in de mediatheek is het steeds mogelijk om een ALT-tekst toe te voegen, die wordt voorgelezen door voorleessoftware
 • Elke vier weken wordt een update uitgevoerd, waaronder bugfixes in kader van toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op: www.destelbergen.be 

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen, omdat de onderstaande modules of elementen niet voldoen aan de toegankelijkheidseisen vermeld in het bestuursdecreet. 

Niet-toegankelijke elementen

Niet-naleving van het bestuursdecreet

 1. Toetsenbord
  Door het gebruik van de Mega-dropdown module is de toegankelijkheid van de navigatie niet verzekerd. Het is dan ook moeilijk om via het toetsenbord te navigeren door dit menu.
 2. Labels of instructies
  Binnen het zoekveld bovenaan de pagina wordt geen label of instructie toegevoegd over hoe je moet zoeken.
 3. Fouten herkennen en suggesties geven binnen webformulieren
  Binnen de module webformulieren worden fouten enkel herkend indien verplichte velden niet worden ingevuld. Verkeerd samengestelde telefoonnummers geven geen foutmelding of suggestie.
 4. Overige
  De toegankelijkheid van de Cookie melding is niet verzekerd.  

Inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Een deel van de pdf-bestanden is nog niet toegankelijk. Wij werken er op dit moment aan om het aanbod van ontoegankelijke pdf-bestanden af te bouwen. Deze bestanden vervangen wij door goede pdf-bestanden (type A1A) of we zorgen voor een alternatief, zoals een losse tekstpagina.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 30 oktober 2020.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld in samenwerking met Paddle, aan de hand van een audit uitgevoerd in januari 2019 door AnySurfer. Daarnaast werden enkele modules als volledig toegankelijk beschouwd, indien zij het doel hebben de algemene toegankelijkheid van de website te vergroten. 

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 30 oktober 2020.

Feedback en contactgegevens

Indien bepaalde regels in verband met de toegankelijkheid van de website niet worden gevolgd, kan je telkens terecht bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid van de website. Daarnaast kan je ook rechtstreeks contact opnemen met Paddle, zodat dit meteen wordt gemeld aan de beheerder van het CMS, waarmee de website werd opgebouwd. 

 • Naam: Lieven De Bosscher & Elaine Vandewalle
 • E-mail: communicatie@destelbergen.be
 • Functie: deskundige(n) dienst Communicatie
 • Gemeente: Destelbergen

Openingsuren en contact

Nu gesloten