Wettiging handtekening

Sommige instanties vragen om een geplaatste handtekening op een document geldig te laten verklaren of te laten wettigen.  Deze wettiging bevestigt dat de handtekening aan de eigenaar toebehoort.  Enkel de echtheid van de handtekening wordt hierdoor verzekerd, maar nooit de inhoud van het voorgelegde document.

Een handtekening kan niet gewettigd worden als die:

  • op een blanco papier staat
  • onder een tekst staat die niet verstaanbaar is
  • op een document staat dat gebruikt kan worden voor immorele, bedrieglijke of strafbare doeleinden

Doelgroep

Wil je jouw handtekening laten legaliseren, dan moet je je persoonlijk aanmelden aan het (snel)loket Burger.

Een handtekening bij volmacht laten legaliseren kan, maar dan moet de aanvrager naast zijn eigen identiteitskaart, ook de identiteitskaart (of een kopie ervan) meebrengen van de burger wiens handtekening moet gelegaliseerd worden.

Bij twijfel over de authenciteit van de handtekening kan de loketmedewerker de wettiging van de handtekening weigeren en eisen dat het document in zijn aanwezigheid wordt ondertekend.

Procedure

Je plaatst jouw handtekening in het bijzijn van de gemachtigde beambte.

Bedrag

Gratis.

Nodig

  • jouw identiteitskaart
  • het te wettigen document
  • bij volmacht: de identiteitskaart van diegene die langskomt én de identiteitskaart (of een kopie ervan) van wie de handtekening gewettigd moet worden

Openingsuren en contact