Subsidie voor kadervorming

Iedere jongere die op de gemeentelijke jeugddienst een attest, erkend door de Afdeling Jeugd van de Vlaamse overheid, kan voorleggen, krijgt hiervoor een kadervormingssubsidie onder bepaalde voorwaarden.

Openingsuren en contact

Nu open
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak