Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Een belangrijk instrument voor de uitvoering van het ruimtelijk beleid zijn de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). De beleidsvisie inzake de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente werd vastgelegd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen vervangen de voorschriften van het gewestplan voor het deel van het grondgebied waarop ze betrekking hebben. De bijzonder plannen van aanleg blijven van kracht tot ze vervangen worden door een ruimtelijk uitvoeringsplan. Ruimtelijke uitvoeringsplannen bevatten stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en het beheer van een stuk grond. 

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum 1

Goedgekeurd door de deputatie op 7 mei 2009.

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kwartier Beervelde

Goedgekeurd door de deputatie op 27 juni 2013.

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan woonlint Magerstraat

Goedgekeurd door de deputatie op 23 augustus 2012.

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan achterhaalde industriezones

Goedgekeurd door de deputatie op 6 februari 2014.

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum 2

Goedgekeurd door de deputatie op 16 oktober 2014.

Gemeentelijke Ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde woningen

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2014.

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Damstraat-Zuid

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 december 2016.

Openingsuren en contact

Nu gesloten