Voorlopig rijbewijs

Beschrijving

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kan kiezen uit:

  • voorlopig rijbewijs model 36 mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar
  • voorlopig rijbewijs model 18 zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar
  • voorlopig rijbewijs model 12 mét begeleider. Dit is 12 maanden geldig en enkel te krijgen indien jouw voorlopig rijbewijs model 36 of model 18 minder dan 3 jaar vervallen is

Doelgroep

  • Burger

Voorwaarden

  • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt

Bijkomende voorwaarden

  • Voorlopig rijbewijs model 36 met begeleider: je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.  De begeleiders dienen 3 uren theorie te volgen. Zij krijgen een begeleidersattest van de rijschool
  • Voorlopig rijbewijs model 18 zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Bedrag

25 euro

Nodig

  • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee
  • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs mét begeleider: breng het begeleidersattest mee

Wet- en regelgeving

Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998

Openingsuren en contact