Vergunning voor een circusstandplaats

Beschrijving

Voor het geven van circusvoorstellingen die voor het algemeen publiek toegankelijk zijn, is toestemming van de gemeente vereist.

Elke circusaanvraag wordt individueel bekeken en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Zij beslissen over het al dan niet toekennen van een circusvergunning.

Doelgroep

  • Organisatie
  • Burger
  • Onderneming

Procedure

De aanvraag tot het verkrijgen van een circusvergunning richt je aan het college van burgemeester en schepenen. Er zal worden nagegaan of het circusbedrijf voldoet aan de opgelegde normen en reglementeringen alvorens een vergunning zal worden uitgereikt.

De aanvraag doe je schriftelijk vergezeld met alle gegevens van het circusbedrijf, verzekeringsattesten, vertoningen met al of niet wilde dieren, enz.

 

Openingsuren en contact

Nu gesloten