Occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter

Beschrijving

Verkopen voor een goed doel worden ook wel ‘occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter’ genoemd. Het gaat hier om verenigingen die voor een goed doel verkopen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een buurtcomité dat op openbaar of privédomein een buurtfeest organiseert, een school die pannenkoeken verkoopt om nieuwe schoolmaterialen aan te kopen, een (feitelijke) vereniging die stiften verkoopt ten voordele van een project in het buitenland ... In sommige gevallen is hiervoor een voorafgaande verklaring of toelating nodig.

Voorwaarden

Verkoop in het kader van een goed doel is toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • De verkoop moet één van de volgende doelen hebben: liefdadig, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, promotie van de natuur en de dierenwereld, promotie van ambachten of streekproducten.
 • De verkoop moet occasioneel blijven met een niet-commercieel karakter.
 • Deze verenigingen moeten niet beschikken over een machtiging voor ambulante activiteiten (de zogenaamde ‘leurkaart’). Naargelang de aard van de vereniging gelden andere voorwaarden.
 • De verkopers moeten zich tijdens de verkoop identificeren aan de hand van een opschrift, logo of bekend symbool.
 • Bij de verkoop van gereglementeerde producten (vb. voedingswaren) dient men de geldende reglementering na te leven.

Alle verkoopactiviteiten die niet conform deze regels plaatsvinden, kunnen verboden of stopgezet worden.

Procedure

 • Erkende jeugdverenigingen mogen verkopen voor een goed doel verrichten zonder het voorleggen van een voorafgaande toelating of verklaring van of aan de burgemeester.
 • Verenigingen of instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de minister van Financiën moeten een voorafgaande verklaring aan de burgemeester doen en dit ten minste 3 werkdagen vóór de aanvang van de verkoop. De verklaring kan gebeuren via e-mail.
 • Andere verenigingen buiten categorie 1 en 2 mogen enkel verkopen voor een goed doel als zij een voorafgaande toelating kunnen voorleggen van de burgemeester indien de verkopen zich beperken tot de gemeentegrenzen.
 • Valt jouw vereniging onder ‘Andere verenigingen’, maar je wil ook buiten de gemeentegrenzen van Destelbergen verkopen? Vraag dan een toelating aan bij Agentschap Innoveren en Ondernemen
  • Agentschap Innoveren en Ondernemen
   Team Vestigingsvoorwaarden
   Ellipsgebouw, Koning Albert II laan 35, 1030 Schaarbeek
   Telefoon: 0800 20 555
   E-mail: info@vlaio.be

Openingsuren en contact

Nu gesloten