Brochure “Zelfstandige worden”

Om kandidaat-ondernemers te helpen in de oprichting van hun onderneming, heeft de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie een informatiebrochure “Zelfstandige worden” geschreven.

De brochure wil kandidaat-ondernemers informeren over de belangrijkste stappen bij de oprichting van hun onderneming en over de voornaamste fiscale, sociale en boekhoudkundige verplichtingen. Ook snijdt de brochure verschillende thema’s aan waarmee ondernemers te maken krijgen tijdens de levenscyclus van hun onderneming.