Verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor

Beschrijving

Eigenaars met één of meer huurpanden of bouwgronden op het grondgebied Destelbergen en Heusden kunnen met hun vragen over sociaal verhuren steeds terecht bij het Sociaal Verhuurkantoor van Destelbergen.

Tevens kan je terecht bij de gemeentelijke duurzaamheidsambtenaar met vragen over het aanvragen van premies bij renovatie en energiebesparende ingrepen. Bij de gemeentelijke huisvestingsambtenaar kan je terecht met je vragen over (ver)bouwvergunningen en woningkwaliteit. Beide kan u bereiken via het loket omgeving van de gemeente Destelbergen.

Procedure

Eén van de fundamentele waarden in onze maatschappij is ervoor te zorgen dat iedere burger een menswaardig bestaan kan leiden. Zij het een koppel of een alleenstaande, een bejaarde of een startende jongere, met of zonder kinderen en met of zonder handicap: ze hebben allen een betaalbaar dak boven hun hoofd nodig. In Destelbergen en Heusden willen we deze inwoners niet teleurstellen: Sociaal Verhuren Kan!
Eigenaar-verhuurders kunnen hierbij helpen en dit op een manier die tevens voordelig blijft:

1. De huur wordt altijd STIPT betaald, ook als de woning tijdelijk niet bewoond wordt en ook als de onderhuurder niet betaalt aan het SVK.

2. Het OCMW garandeert dat de woning zich na de samenwerking in de oorspronkelijke staat bevindt (rekening houdend met normale slijtage).

3. De start-administratie zoals de overname leverancierscontracten (elektriciteit/gas/water), de opmaak van het hoofdhuurcontract en de plaatsbeschrijving, de registratie en de aanvraag van het conformiteitsattest verzorgt het SVK (zonder dossierkosten).

4. Het SVK verzorgt de contacten met de onderhuurder en garandeert de brandpolis huurdersaansprakelijkheid.

5. De coördinatie van herstellings- en onderhoudswerkzaamheden die ten laste vallen van eigenaar en onderhuurder kan door het SVK gebeuren.

6. Ondersteuning bij het aanvragen van premies bij renovatie (recht op extra premies als “SVK-eigenaar”).

7. Zowel nieuwbouw als verbouwing zijn fiscaal veel voordeliger indien een hoofdhuurcontract afgesloten wordt met een SVK

8. Verhuren aan het SVK betekent ook nog dat:
            a. langdurige leegstand wordt vermeden (geen risico op extra heffing)
            b. geen risico op langdurige en lastige gerechtelijke procedures voor                                  bijvoorbeeld uithuiszetting
            c. en tot slot ook nog eens een belastingvoordeel!

9. Samenwerking met een professionele partner.

Infofolder verhuren aan een SVK

Openingsuren en contact

Nu open
09:00 - 17:00
Enkel op afspraak
Nu gesloten