Tussenkomst in huurwaarborg

Wanneer u als kandidaat-huurder een geschikte huurwoning vindt, maar u niet genoeg geld hebt om de huurwaarborg te betalen, dan kan u een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen.

Voorwaarden

 • Je woont in de gemeente op het moment van de hulpvraag
 • Je hebt een beperkt beschikbaar inkomen.

Het OCMW komt pas tussen als blijkt dat jouw gezinsbudget de kosten niet kan dragen.

Voor het aanvragen van een tussenkomst in de huurwaarborg moet je je meestal wenden tot het OCMW van de gemeente waar je vertrekt omdat een huurwaarborg doorgaans wordt aangevraagd voor je verhuist.

Wil je echter de huurwaarborg aanvragen na dat je reeds verhuisd bent, dan moet je je wenden tot het OCMW van de gemeente van uw nieuwe woonplaats.

Procedure

 • Je neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.
 • Een maatschappelijk werker onderzoekt jouw sociale en financiële situatie.
 • Jouw dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Maatschappelijk Welzijn, die binnen de 30 dagen beslist over de goedkeuring van de aanvraag. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van het sociaal onderzoek.
 • Bij goedkeuring zal de tussenkomst rechtstreeks op een geblokkeerde rekening worden gestort.
 • Jouw maatschappelijk werker zal met jou afspraken maken omtrent de terugbetaling in schijven van het ontvangen bedrag.

Bedrag

Het bedrag is afhankelijk van uw sociale en financiële situatie.

Nodig

 • identiteitskaart
 • bewijs van inkomsten (fiches of uittreksels)
 • bewijs van uitgaven (rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden)
 • overzicht schulden
 • (ondertekend) huurcontract

Openingsuren en contact