Serviceflats Lijsterbes & Vlierbes

Een serviceflat is een flat in een serviceflatgebouw. Je huurt er een individuele flat en woont er zelfstandig. Een serviceflat heeft minstens een leefruimte, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer. De woning is aangepast en veilig: er zijn nauwelijks trappen, er is een oproepsysteem om hulp in te roepen,…

Je kan ook gebruik maken van gemeenschappelijke diensten, zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging. In gemeenschappelijke ruimtes kan je de andere bewoners ontmoeten.

Voorwaarden

  • Je bent 65 jaar of oud 
  • Voldoende zelfredzaam zijn 
  • Bij koppels is het voldoende dat één van beiden nog zelfredzaam is. 
  • Bij voorkeur inwoner zijn van Destelbergen of niet langer dan 5 jaar de gemeente verlaten hebben. 

Er wordt rekening gehouden met de inschrijvingsdatum op de wachtlijst en met de behaalde score op de zorgtabel. 
Personen die in het bezit zijn van bevak-aandelen krijgen voorrang.

Procedure

Je neemt contact op met de sociale dienst van het woonzorgcentrum. Er wordt een inschrijvingsformulier opgesteld en een bewijs van inschrijving wordt ondertekend. Een rondleiding kan onder begeleiding in een serviceflat.