Collector- en rioleringswerken Wellingstraat

 • Projectnummer: 22 174
 • Projectnaam: Collector Wellingstraat
 • De plannen voor dit project werden ontworpen door Studiebureau Irtas
 • De werken worden uitgevoerd door Aclagro nv

Kostprijs in euro

 • Aandeel Aquafin 3.882.505 euro
 • Aandeel Gemeente 679.476 euro
 • Aandeel TMVW 2.046.284 euro
 • Totaal 6.608.265 euro

Doel van de werken

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van Heusden dat nu nog in beken en grachten belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Destelbergen. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 800 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd. TMVW / Aquario zal tegelijkertijd voor de gemeente een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Om dit te realiseren zullen Aquafin en TMVW rioleringswerken laten uitvoeren in volgende straten:

 • Wellingstraat
 • Kalverbosstraat
 • Charles Lebonstraat
 • Zevengemede
 • Oude Pontweg
 • D’Haenestraat
 • Haagstraat

De wegenis wordt na aanleg van de leidingen en de realisatie van de huisaansluitingen in oorspronkelijke toestand hersteld.

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin

 • Kostprijs: 3.882.505 euro
 • De aanleg van een nieuwe verzamelriool vanaf het kruispunt Veerdreef-Wellingstraat tot aan de Charles Lebonstraat.
 • De bouw van 3 pompstations ter hoogte van de Kalverbosstraat, Wellingstraat en D’Haenestraat.

Werken ten laste van de gemeente Aquario-TMVW

 • Kostprijs: 2.046.284 euro
 • De aanleg van een nieuwe verzamelriool ter hoogte van de Oude Pontweg, D’Haenestraat en Haagstraat.
 • De bouw van 1 pompstation ter hoogte van de D’Haenestraat.

Werken ten laste van de gemeente Destelbergen

 • Kostprijs: 679.476 euro
 • Aanleg van wegenis ter hoogte van de Oude Pontweg, D’Haenestraat en Haagstraat.
 • Verfraaiingswerken in de Wellingstraat en ter hoogte van kruispunt Kalverbosstraat-Wellingstraat en Hullendriesstraat.

Timing & fasering

Startdatum: maandag 2 augustus 2013

Vermoedelijke einddatum: april 2017

Fase Plaats – omgeving werken status
A1 tem A5 Wellingstraat: van Veerdreef tot Kruisstraat Afgewerkt, herstel wegenis
B1 tem B4 Kalverbosstraat, inclusief kruispunten met  Wellingstraat, Hullendriesstraat en Donckerstraat Afgewerkt
A6 Zevengemede Afgewerkt
B5 tem B8 Wellingstraat, vanaf de Kalverbosstraat tot en met Charles Lebonstraat Afgewerkt, deels heraanleg wegenis
A9, A10, A13, A7 D'Haenestraat vanaf Zevengemede tot en met Haagstraat Afgewerkt
A7 Oude Pontweg Afgewerkt
B10, A8, A11, A12 Wellingstraat tussen Charles Lebonstraat en D'Haenestraat, tevens D'Haenestraat tussen schelde en Zevengemede Afgewerkt

Omleiding

Plaatselijke omleiding via de Steenvoordestraat. Zwaar verkeer via R4, E40 en Noordlaan te Wetteren.

Toegankelijkheid

Door de werken is er hinder te verwachten voor de omwonenden. Dit betekent dat de toegang tot de woningen beperkt zal zijn en dat er geen doorgaand verkeer is toegelaten.Plaatselijk verkeer blijft mogelijk maar tijdens de werkuren (van 7u ’s morgens tot 16u30) zal ook dit op bepaalde momenten moeilijk zijn. De verkeersborden en eventuele aanwijzingen van de aannemer dienen gerespecteerd te worden. De aannemer dient een degelijke ‘Minder Hinder’-steenslag te voorzien zodat tijdens de werken de woningen maximaal toegankelijk kunnen blijven.

Afvalophaling

Op het moment dat de vuilniswagen niet meer tot jouw woning geraakt, komt de aannemer zelf jouw vuilniszak of afvalcontainer ophalen. Hij brengt die dan naar een ophaalpunt waar de vuilniswagen wel kan geraken. Gelieve jouw huisnummer duidelijk op de container aan te brengen, zodat de aannemer deze nadien kan terugbezorgen aan de juiste eigenaars.

Verhuis of levering: informeer ons

Je kan ons ook helpen de werken vlot te laten verlopen, door ons tijdig te laten weten wanneer je eventueel een verhuis plant, of misschien een bijzondere levering verwacht, zodat onze aannemer hier rekening mee kan houden. Gelieve er rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).

Stand van zaken

De meest actuele stand van zaken, vind je bij de nieuwsberichten. Wil je deze nieuwsberichten automatisch in je mailbox ontvangen, abonneer je dan op de elektronische nieuwsbrief.


Contactcenter Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
03 450 45 45