Collector- en rioleringswerken Wellingstraat

Deze werken vonden plaats van 2 augustus 2013 tot 1 september 2017.

 • Projectnummer: 22 174
 • Projectnaam: Collector Wellingstraat
 • De plannen voor dit project werden ontworpen door Studiebureau Irtas
 • De werken werden uitgevoerd door Aclagro nv

Kostprijs in euro

 • Aandeel Aquafin 3.882.505 euro
 • Aandeel Gemeente 679.476 euro
 • Aandeel TMVW 2.046.284 euro
 • Totaal 6.608.265 euro

Doel van de werken

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van Heusden dat nu nog in beken en grachten belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Destelbergen. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 800 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd. TMVW / Aquario zal tegelijkertijd voor de gemeente een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Om dit te realiseren zullen Aquafin en TMVW rioleringswerken laten uitvoeren in volgende straten:

 • Wellingstraat
 • Kalverbosstraat
 • Charles Lebonstraat
 • Zevengemede
 • Oude Pontweg
 • D’Haenestraat
 • Haagstraat

De wegenis wordt na aanleg van de leidingen en de realisatie van de huisaansluitingen in oorspronkelijke toestand hersteld.

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin

 • Kostprijs: 3.882.505 euro
 • De aanleg van een nieuwe verzamelriool vanaf het kruispunt Veerdreef-Wellingstraat tot aan de Charles Lebonstraat.
 • De bouw van 3 pompstations ter hoogte van de Kalverbosstraat, Wellingstraat en D’Haenestraat.

Werken ten laste van de gemeente Aquario-TMVW

 • Kostprijs: 2.046.284 euro
 • De aanleg van een nieuwe verzamelriool ter hoogte van de Oude Pontweg, D’Haenestraat en Haagstraat.
 • De bouw van 1 pompstation ter hoogte van de D’Haenestraat.

Werken ten laste van de gemeente Destelbergen

 • Kostprijs: 679.476 euro
 • Aanleg van wegenis ter hoogte van de Oude Pontweg, D’Haenestraat en Haagstraat.
 • Verfraaiingswerken in de Wellingstraat en ter hoogte van kruispunt Kalverbosstraat-Wellingstraat en Hullendriesstraat.

Timing & fasering

Startdatum: maandag 2 augustus 2013

Einddatum: vrijdag 1 september 2017

Contactcenter Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
03 450 45 45