#watbeliefteru9070

  • 29 mei 2019

Onze inwoners geven hun mening over de toekomst van onze gemeente.


In oktober 2018 gingen alle inwoners naar de stembus om een nieuw gemeentebestuur te kiezen. Het nieuwe bestuur is sinds januari aan zet om de plannen voor de komende zes jaar voor te bereiden.
Deze plannen worden neergeschreven in een nieuw meerjarenplan.

Tijdens dit proces trekt het gemeentebestuur de kaart van de burgerparticipatie. Het meerjarenplan maakt het gemeentebestuur immers niet alleen. Via het participatietraject #watbeliefteru9070 wenst het bestuur antwoorden te vinden op vragen zoals: Wat zijn sterke punten van onze gemeente? Welke aandachtspunten zijn er? Welke keuzes vinden onze inwoners belangrijk? etc.

 

De eerste stap in dit participatietraject is de vragenlijst #watbeliefteru9070 die in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Public Minds wordt verstuurd naar 1400 willekeurig gekozen inwoners. Begin juni valt deze vragenlijst in de brievenbussen en kunnen deze inwoners aan de hand van vragen rond verschillende thema’s hun mening en advies geven.

In een tweede stap worden op basis van de aangereikte antwoorden de verschillende thema’s verder uitgediept in gesprekstafels. Het gemeentebestuur organiseert hiervoor met alle geïnteresseerde inwoners een Participatiestudio op donderdag 19 september om 19.30u in het Jeugd- en Gemeenschapscentrum, Koedreef 7 te Destelbergen.

Alle resultaten van de enquête en de Participatiestudio neemt het bestuur vervolgens mee in de opmaak van het nieuwe meerjarenplan dat tenslotte in december zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
 

Openingsuren en contact

Nu gesloten