Rivierpark Scheldevallei van start

Op maandag 29 januari hebben ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts samen met maar liefst 36 Vlaamse, provinciale, regionale, gemeentelijke én private partners de oprichting van Rivierpark Scheldevallei gevierd in de Scheepswerven van Baasrode (Dendermonde).

Waarom een rivierpark?
De Scheldevallei is een verborgen parel van mooie open ruimte met landbouw, natuur en erfgoed. Met het Sigmaplan komt er bovendien 40 km² topnatuur bij. Deze vallei bulkt dan ook van de mogelijkheden als bovenregionale attractie en ruggengraat van een kwaliteitsvol publiek en privaat buitengebied. Zulke ambities vereisen een duurzame, gedeelde visie. En die is er, na een jaar van intensief overleg.

“Met de ondertekening van dit charter uiten 36 verschillende partners hun engagement om hun visies op elkaar af te stemmen. Op het vlak van inrichting, beheer, duurzame mobiliteit, recreatieve ontsluiting en marketing. Waar nodig zullen ook in onderling overleg nieuwe visies worden opgemaakt. Regionaal Landschap Schelde-Durme zal ook de komende jaren zijn taak als coördinator van deze gesprekken blijven spelen.” Gouverneur, voorzitter Schelde Sterk Mark, Jan Briers

Sterk signaal
Met de goedkeuring als strategisch project en een subsidie van 300.000 euro ondersteunt minister Joke Schauvliege de gezamenlijke doelstellingen van 36 Schelde Sterk Merk-partners. Een sterk signaal, want de minister weerhield slechts 4 van de 13 projectvoorstellen die ze ontving. “’Rivierpark Scheldevallei’ vertrekt vanuit specifieke troeven van de streek. Door de ruimtelijke ontwikkeling van het hele gebied op elkaar af te stemmen, zal de regionale aantrekkingskracht van de hele streek versterkt worden, alsook haar imago en identiteit”, aldus minister Schauvliege.

Waar en wanneer?
Het Rivierpark bestaat uit zes grote deelgebieden: de Polders van Kruibeke, de Durmevallei, De Kalkense Meersen en Donkmeer, Klein-Brabant, Dendermonde en omgeving en tot slot de Rupelstreek. Die gebieden blijven zich verder ontwikkelen. Elk in hun eigen tempo, maar met een gezamenlijk doel: Rivierpark Scheldevallei. Het Rivierpark wordt in 2020 aan het grote publiek voorgesteld. Tegen 2030 moet het park zijn troeven volledig ontplooid hebben.

Mijlpaal
De ondertekening van het oprichtingscharter van Rivierpark Scheldevallei is een mijlpaal binnen het strategische project Schelde Sterk Merk. In de schoot van Regionaal Landschap Schelde-Durme zet Schelde Sterk Merk in op de leef- en beleefbaarheid van de Scheldevallei. Het Regionaal Landschap zelf werkt al 10 jaar aan het landschap in deze streek. Dat blijft ze doen volgens dit gesmaakte recept: samenwerken met zoveel mogelijk partners om duurzame veranderingen te bekomen op het terrein.

“De Scheldevallei is momenteel in beweging, met grote projecten zoals het Sigmaplan, de inrichtingsprojecten van VLM of ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ en met tal van lokale projecten in elke gemeente, op elke akker of veld en in elk natuurgebied. Rivierpark Scheldevallei versterkt en bundelt deze ambities om deze vallei en zijn open ruimte te bewaren, tot een nog mooiere plek te maken en bekend te maken tot in het buitenland.” “De Scheepswerven van Baasrode - waar we het Charter ondertekenen - zijn een mooi voorbeeld van een concrete actie die wil bijdragen aan de uitstraling van de Scheldevallei. Het komende jaar zal de Provincie Oost-Vlaanderen 1,8 miljoen investeren in deze site, waar tot in 1986 boten te water werden gelaten. Vandaag is dit uniek erfgoed langs de Schelde met zicht op het Sigmagebied Wal-Zwijn.” Oost-Vlaams Gedeputeerde, voorzitter Regionaal Landschap Schelde-Durme, co-voorzitter Schelde Sterk Mark Jozef Dauwe

Vlaamse partners: Agentschap voor Natuur en Bos, Toerisme Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij, De Vlaamse Waterweg nv
Provinciale partners: Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Antwerpen, Toerisme Oost-Vlaanderen
Regionale partners: Regionaal Landschap Schelde-Durme, Toerisme Klein-Brabant, Toerisme Scheldeland, Toerisme Waasland
Gemeentelijke partners: Berlare, Boom, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Destelbergen, Hamme, Hemiksem, Kruibeke, Laarne, Niel, Puurs, Rumst, Schelle, Sint-Amands, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele
Private partners: Natuurpunt, vzw Durme, Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, Landelijk Vlaanderen

Info
www.scheldesterkmerk.be
www.rlsd.be

Foto’s: Julie Decuyper-RLSD