Subsidie voor verbeterings- of onderhoudswerken van de eigen infrastructuur van de jeugdvereniging

Elke erkende jeugdvereniging kan een subsidie aanvragen voor verbeterings- en/of onderhoudswerken aan de eigen jeugdwerkinfrastructuur, voor zover dit in het kader van duurzaamheid en (brand)veiligheid gebeurt.