Subsidie voor kadervorming

Iedere jongere die op de gemeentelijke jeugddienst een attest, erkend door de Afdeling Jeugd van de Vlaamse overheid, kan voorleggen, krijgt hiervoor een kadervormingssubsidie onder bepaalde voorwaarden.