Subsidie voor de huur van lokalen door jeugdverenigingen

Elke vereniging, meerdere verenigingen samen of een groep van minstens 15 jongeren kan een aanvraag indienen voor een tussenkomst in de kosten voor het huren van lokalen in Destelbergen – Heusden, voor activiteiten die beantwoorden aan de definitie van het jeugdwerk zoals bepaald in de artikelen 2 en 4 van het decreet van 14 februari 2003.

Openingsuren en contact

Nu gesloten