Voorwaarden speelkampen, sportkampen en speelplein

  • Sportkampen zijn toegankelijk voor zowel inwoners als niet-inwoners.
  • Niet-inwoners kunnen een week na de inwoners inschrijven en betalen 15 euro extra.
  • Deelnemers die zich onaanvaardbaar gedragen kunnen uitgesloten worden van verdere deelname aan het sportkamp, zonder recht op terugbetaling.
  • Annuleren kan enkel telefonisch (tussen 09.00 en 12.00 u.) of via mail tot de laatste werkdag voor de start van het kamp. Bij latere annulatie betaal je de volledige deelnameprijs.
  • Bij annuleren 14 kalenderdagen na de inschrijvingsdatum, zal er steeds 20 euro annuleringskost verrekend worden. De deelnameprijs met aftrek van deze annuleringskost zal terug gestort worden op jouw rekening.
  • Niet betalen heeft geen annulatie als gevolg.
  • Bij annuleren wegens ziekte worden er geen administratiekosten aangerekend, mits het voorleggen van een doktersattest.Vanaf 3 dagen afwezigheid wegens ziekte, gestaafd door een doktersattest,  wordt het inschrijvingsgeld (deels) terug betaald.
  • Tijdens de sportkampen worden er foto’s genomen. Deze foto’s kunnen worden gebruikt in de gemeentelijke communicatiekanalen. Heb je hier bezwaar tegen, meldt dit dan schriftelijk aan de sportdienst voor de start van het sportkamp.
Sportdienst
Koedreef 1
Bergenmeers
9070 Destelbergen
09 218 72 00
Sportdienst vandaag open van 9u00 tot 12u30.
Jeugddienst
Koedreef 1
Bergenmeers
9070 Destelbergen
09 218 72 00
Jeugddienst vandaag open van 9u00 tot 12u30.
Loket vrije tijd
Koedreef 1
Bergenmeers
9070 Destelbergen
09 218 72 00
Loket vrije tijd is momenteel gesloten
Javascript is required to view this map.