Speelpleinvisie

Speelplein is een vorm van jeugdwerk. Speelplein Tureluur volgt hierbij, zoals de meeste speelpleinwerkingen, de visie van de koepelvereniging VDS. Deze visie steunt op drie basispijlers:

  • Respect voor de eigenheid van kinderen
  • Geloof in de ontwikkeling door het geven van impulsen
  • Geloof in de zelfstandige ontplooiing van kinderen door het spelen

Binnen deze visie wordt een ruimte gecreëerd voor de kinderen om zelf te ontdekken, te experimenteren, te vallen en op te staan, ...

Hoewel elke speelpleinweek goed voorbereid wordt, moet niet alles tot in de puntjes op voorhand vastgelegd zijn. Integendeel, als de kinderen spelenderwijs en met de nodige impulsen, hun eigen gang kunnen gaan en het spel hierbij kunnen beïnvloeden, wordt de speelpleinwerking zelfs dubbel zo interessant!

Op speelplein Tureluur proberen de animatoren alle kinderen, elk met hun eigen karakter en eigenheid, een actieve, leuke, interessante en sociaal vormende week te laten beleven, door een combinatie van voorbereide activiteiten en spontane impulsen. Elk uur, elke dag, elke week wordt zo een speelse, onvergetelijke en uitdagende ervaring.

Openingsuren en contact

Nu gesloten