Sportverzekering voor socio-culturele en jeugdverenigingen

Socio-culturele verenigingen en jeugdverenigingen die een sportactiviteit organiseren kunnen deelnemers gratis verzekeren via de sportverzekering van Bloso.

Wie komt in aanmerking?

De sportverzekering wordt gratis verleend voor sportactiviteiten die uitgaan vansocio-culturele verenigingen en jeugdverenigingen.Sportclubs komen niet in aanmerking. Nieuwe sportclubs komen tijdens deopstartfase (de eerste drie maanden) in aanmerking voor een gratis verzekering.Initiatieven die genomen worden door de gemeentelijke diensten, adviesraden of insamenwerking hiermee georganiseerd worden, komen ook niet in aanmerking vooreen sportverzekering.De goedkeuring van de aanvragen voor een sportverzekering wordt verleend doorde Bloso-inspectiedienst van de provincie waar de vereniging haar zetel heeft.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

Initiatieven van socio-culturele verenigingen en jeugdverenigingen komen in aanmerkingvoor een sportverzekering indien:

  • genoemde verenigingen feitelijke verenigingen of vzw’s zijn
  • ze van korte duur zijn
  • er democratische deelnamegelden worden gevraagd
  • er geen geldprijzen worden uitgereikt
  • er naast het deelnamegeld geen aparte bijdrage voor de verzekering wordt gevraagd.

Welke sportactiviteiten komen in aanmerking?

Alle sportactiviteiten die onder degelijke begeleiding, met de juiste materialen en ophet niveau van de deelnemers worden aangeboden, met uitzondering van luchtsporten (zoals parachutisme, parasailing, zweefvliegen, delta-plane, enz.), alpinisme, wielerwedstrijden, wedstrijden zoals ultraloop, triatlon, caféspelen, karting, gemotoriseerde sporten, paintball.

Volgende sporttakken kunnen alleen verzekerd worden indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • onderwaterzwemmen: alleen in een zwembad,
  • vechtsporten, gewichtheffen, jumping, rots- en muurklimmen, schermen, schieten en speleologie: bij initiatie, als kennismaking en onder leiding van gediplomeerde lesgevers,
  • schaatsen op natuurijs: mits voorlegging van een veiligheidsattest betrefende de ijskwaliteit.

Hoe wordt de sportverzekering aangevraagd?

De sportverzekering moet minimum 2 weken voor aanvang van de activiteit teworden aangevraagd aan de provinciale Bloso - inspectiedienst via het daartoebestemde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kan verkregen worden bij de sportdienst van de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft of bij de provinciale inspectiedienst. Indien de aanvraag door de provinciale Bloso-inspectiedienst positief is behandeld, moet er in de communicatie rond het initiatief vermeld worden “is verzekerd door Bloso”. Onmiddellijk na afl oop van het initiatief wordt het B-formulier met vermelding van het juiste aantal deelnemers opgestuurd naar de provinciale Bloso-inspectiedienst.

Wat houdt de verzekering in?

De polis die Bloso heeft onderschreven bij Ethias waarborgt 2risico’s, namelijkde burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. De waarborg “burgerlijke aansprakelijkheid” komt tussen bij schade aan derden. De waarborg “lichamelijke ongevallen” biedt een terugbetaling van de medische kosten (na tussenkomst van het ziekenfonds) en een vaste vergoeding in geval van overlijden, blijvende invaliditeit en tijdelijke werkongeschiktheid. Deze verzekering heeft een aanvullend karakter. Zij heeft dus uitwerking bij gebrek aan of na uitputting van andere verzekeringscontracten van de club en/of het slachtoffer. Gedetailleerde info kan je bekomen bij de provinciale Bloso-inspectiedienst.

Aangifte van een ongeval

Een ongeval wordt via het daartoe bestemde aangifteformulier ”verzekering tegen lichamelijke ongevallen” gemeld. Dit formulier kan je eveneens bekomen bij de provinciale Bloso-inspectiedienst. Het formulier wordt zo vlug mogelijk ingevuld en binnen de 8 dagen na het ongeval aangegeven aan de provinciale Bloso-inspectiedienst, die het voor verdere afhandeling doorstuurt naar Ethias.

Meer info bij de Bloso-inspectiedienst Oost-Vlaanderen (t 09 243 12 80, inspectie-oost-vlaanderen [at] bloso [dot] be) of de gemeentelijke sportdienst.

Sportdienst
Koedreef 1
Bergenmeers
9070 Destelbergen
09 218 72 00
Sportdienst is momenteel gesloten
Javascript is required to view this map.