Vergunning etenswaren

Als je op je fuif etenswaren wil verkopen, heb je in principe een vergunning nodig. Indien de activiteit niet-bezoldigd, sporadisch en uitzonderlijk uitgeoefend wordt, heb je geen vergunning nodig (b.v. jaarfeesten van verenigingen). Als je beroep doet op een hotdogkraam-, frituuruitbater of cateringbedrijf hoef je als organisator niet voor een vergunning ‘tot het fabriceren en/of in de handel brengen van voedingsmiddelen’ te zorgen, de verkopers moeten dit voor hun rekening nemen.

Eetwareninspectie
Sint-Lievenslaan 23
Administratief Centrum "Ter Plaeten"
9000 Gent
09 235 22 30
09 235 22 92
Javascript is required to view this map.