Dorpsdichter

De gemeenteraad van Destelbergen stelt sinds 2009 tweejaarlijks een dorpsdichter aan. De dorpsdichter wordt voorgedragen door de cultuurraad aan het college van burgemeester en schepenen en officieel aangesteld door de gemeenteraad. Sinds 2011 stelt de cultuurraad hiervoor een jury samen en gelden een aantal regels.

De dorpsdichter wordt aangesteld voor twee jaar. In die periode maakt hij of zij minimum acht gedichten geïnspireerd door de gemeente Destelbergen. In overleg met de dichter kan de cultuurraad specifieke opdrachten geven. Het gemeentebestuur van Destelbergen behoudt zich het recht voor de gedichten die in de hoedanigheid van dorpsdichter gemaakt zijn te publiceren mits vermelding van de auteur. Het gemeentebestuur geeft de nodige aandacht aan de aanstelling van de nieuwe dorpsdichter, de gedichten en de titel van dorpsdichter in het algemeen door middel van publicaties in het gemeentelijk informatieblad, de gemeentelijke website en diverse acties en activiteiten. Ook zullen de gedichten van de dorpsdichter al dan niet tijdelijk een plaats krijgen op het grondgebied van Destelbergen. Minstens één keer per jaar zal de dorpsdichter de mogelijkheid krijgen om op een activiteit georganiseerd door het gemeentebestuur zijn of haar gedichten voor te (laten) dragen.

Iedereen kan zich kandidaat stellen voor de titel van dorpsdichter ongeacht geslacht, leeftijd, woonplaats of nationaliteit, met uitzondering van juryleden en hun familieleden.