Voorlopige vaststelling ontwerp GRUP Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham

De Vlaamse Regering heeft het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)  Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham voorlopig vastgesteld op 15 mei 2020. De Vlaamse Regering engageert zich hiermee om bestemmingswijzigingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften door te voeren.

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing over het plan nemen na een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek loopt van dinsdag 9 juni 2020 tot en met vrijdag 7 augustus 2020. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen het plan inkijken en er opmerkingen over formuleren. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met departement Omgeving (02 553 38 00).

Je kunt het dossier digitaal inkijken of analoog in het gemeentehuis. Het inkijken van het dossier en het plan gebeurt omwille van de coronamaatregelen op afspraak. Je kan een afspraak maken via het onthaal (09 228 33 09).

Je kunt een reactie op het GRUP bezorgen tot en met vrijdag 7 augustus 2020 via het digitale formulier. Reageren kan ook per brief. Overhandig je brief tegen ontvangstbewijs en na afspraak in het gemeentehuis van Destelbergen (aan het onthaal) of verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Openingsuren en contact

Nu gesloten