Vogelgriep: ophokplicht voor pluimvee

  • 17 november 2020

Op 13 november bevestigde het FAVV dat de vogelgriep ook ons land bereikt heeft. Op advies van het FAVV nam minister van Landbouw David Clarinval aanvullende preventieve maatregelen. Vanaf zondag 15 november moeten zowel professionele bedrijven als particuliere houders van pluimvee hun dieren ophokken of afschermen. Daarnaast worden ook alle verzamelingen van pluimvee en vogels strikter gereguleerd.

Drie wilde vogels die verbleven in een vogelopvangcentrum in Oostende werden op vrijdag 13 november positief getest op de vogelgriep. Daarop naam minister van Landbouw David Clarinval, op advies van FAVV, bijkomende maatregelen die verplicht zijn voor alle particuliere houders van pluimvee en vogels in België. Dit zijn o.a. mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen indicatie dat de vogelgriep ook schadelijk is voor de mens.

De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten.

Aanvullende preventieve maatregelen

  • Alle houders van pluimvee moeten hun dieren(*) ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die kippen houden voor hun eieren. Door deze maatregelen wordt contact vermeden tussen de dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien mogelijk, in de buitenren afgeschermd worden met netten.
  • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Verzamelingen van pluimvee (openbare markten, tentoonstellingen, beurzen, wedstrijden, …) zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen.

(*) De ophokplicht geldt voor alle pluimvee met uitzondering van loopvogels, omwille van het dierenwelzijn.

De verplichte maatregelen die op 1 november 2020 van kracht gingen voor professionele pluimveehouders blijven gelden.

Door het volgen van deze maatregelen kunnen we onze dieren beschermen. Merk je toch een verhoogde sterfte op of andere symptomen van ziekte, neem dan onmiddellijk contact op met je dierenarts.

Gevolgen voor consumenten

De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Merk je zelf iets op?

Ga je in de natuur wandelen en merk je een dode wilde (water)vogel op, meld dit via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Raak de vogel in geen geval aan om de verspreiding van de vogelgriep te voorkomen.

Meer info over het vogelgriepvirus

Openingsuren en contact

Nu gesloten