Versoepeling oppompverbod kwetsbare waterlopen wegens droogte

  • 9 juli 2020

Er mag in onze gemeente opnieuw water worden opgepompd uit de Kalkenvaart. Voor de Rietveldbeek in onze gemeente en een 20-tal andere Oost-Vlaamse waterlopen blijft het captatieverbod wel nog van kracht.

Geen oppompverbod meer voor Kalkenvaart, wel nog voor Rietveldbeek

Door de recente neerslag en betere weersomstandigheden de peilen op een aantal waterlopen in Oost-Vlaanderen voldoende gestegen. Daarom is het oppompverbod sinds vrijdag 3 juli opgeheven voor vijf waterlopen.

Voor de landbouwers in onze gemeente betekent dat dat ze opnieuw water mogen oppompen uit het stroomgebied van de Kalkenvaart.

Op bepaalde plaatsen in onze provincie staat het waterpeil nog altijd kritisch laag, door o.a. de zeer lage grondwaterstanden. Het blijft bij politiereglement dan ook nog altijd verboden om water op te pompen uit een 20-tal ecologisch kwetsbare waterlopen, waaronder het stroomgebied van de Rietveldbeek in onze gemeente.

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt oppompen van drinkwater voor vee of voor aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Meer info?

Openingsuren en contact

Nu gesloten