Verondieping Damslootmeer definitief van de baan

  • 24 september 2019

De plannen voor een gedeeltelijke verondieping van het Damslootmeer in Heusden zijn definitief opgeborgen. Zeilclub RBSC en de aannemer tekenen geen beroep aan tegen de weigering van de vergunning. Ze dienen ook geen nieuwe aanvraag in. We zijn hiermee erg verheugd en zullen samen met de zeilclub en Natuurpunt in alle sereniteit nadenken over een opwaardering van de groenpool. Daarbij zoeken we ook een oplossing voor de onveilige oevers.

Verondieping Damslootmeer

Al jaren zijn er problemen met de oevers van het Damslootmeer. Dat meer ontstond tijdens de bouw van de E17 en is nu een natuurgebied. De oevers zitten vol met steenpuin en betonijzers. Ze zijn gevaarlijk voor zeilers en vissers en kalven af.

Royal Belgian Sailing Club (RBSC), eigenaar van het Damslootmeer, zocht hiervoor een oplossing en nam de firma Aertssen – gespecialiseerd in grondverzet – onder de arm.

Die vroeg eind 2018 een vergunning aan om een deel van het meer te dempen en de oevers te verhogen met een miljoen ton grond gedurende 15 jaar.

Geen vergunning, ook geen beroep

De bouwaanvraag leidde tot een storm van protest met 1.800 bezwaarschriften. De gemeente en tal van Vlaamse overheidsdiensten gaven een negatief advies.

In april weigerde de Oost-Vlaamse deputatie de vergunning. Dat gebeurde op basis van de negatieve impact op de natuur en de waterhuishouding van het Damslootmeer en op de mobiliteit in de gemeente.

Zeilclub RBSC en Aertssen hebben deze beslissing aanvaard. Ze tekenden dus geen beroep aan bij de Raad van State en zullen ook geen nieuwe vergunning aanvragen.

Streep onder het verleden, blik op de toekomst

Het gemeentebestuur is verheugd dat hiermee de plannen voor een verondieping van het Damslootmeer definitief zijn afgevoerd.

Samen met de zeilclub en Natuurpunt denken we na over een opwaardering van de groenpool met aandacht voor natuur en recreatie.

We zoeken ook een oplossing voor de oevers. Die moeten worden verstevigd, niet enkel om de erosie tegen te gaan maar vooral omwille van de veiligheid voor zeilers en vissers.

Nu het dossier van de verondieping afgesloten is, hopen we dat er verder kan worden gewerkt aan een goede en serene verstandhouding tussen zeilclub RBSC en de buurt.

Als één van de grootste zeilclubs van het land met zo’n 2.300 leden, is RBSC bijna het hele jaar door actief op het Damslootmeer.

Nu gesloten