Verkiezingen Europees Parlement: inschrijving van EU-burgers op de kiezerslijst

EU-BURGER IN BELGIË?

Kom dan op 26 mei 2019 stemmen voor het Europees Parlement!

Op zondag 26 mei 2019 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie.
Europese onderdanen die woonachtig zijn in België, kunnen in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en stemmen op Belgische kandidaten.

Europeanen moeten zich hiervoor wel inschrijven op de kiezerslijst.
De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst moet ten laatste op 28 februari 2019 ingediend worden.

Wanneer mag je stemmen als Europese onderdaan?

  1. Je bezit de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie.
  2. Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente waar je verblijft.
  3. Je bent minstens 18 jaar op 26 mei 2019.
  4. Je ben niet geschorst of uitgesloten als kiezer.
  5. Je ben ingeschreven op de kiezerslijst vóór 28 februari 2019.

Hoe schrijf je je in op de kiezerslijst?

  • Ga naar het loket burgerzaken en vraag daar naar de ingevulde formulieren ter ondertekening.
  • Download de formulieren op http://www.verkiezingen.fgov.be en bezorg ze aan de dienst burgerzaken.

Wanneer je aanvraag wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, ben je wettelijk verplicht om op 26 mei te gaan stemmen.
Je kan dan niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst.

Indien je in het verleden reeds een aanvraag tot inschrijving voor de Europese verkiezingen hebt ingediend en je toen als kiezer erkend werd, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen.
Een inschrijving op de kiezerslijst blijft behouden voor alle toekomstige Europese verkiezingen.

Meer informatie?
www.europeanelections.belgium.be
of kom langs het loket burgerzaken op het gemeentehuis.
Tel : 09 218 92 70 of burger [at] destelbergen [dot] be

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal vandaag open van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 16u00.
Javascript is required to view this map.