Verkiezingen op zondag 14 oktober 2018

Op zondag 14 oktober 2018 vinden de lokale en provinciale verkiezingen plaats. Die dag moet je jouw stem uitbrengen voor de gemeenteraad en de provincieraad.

In België geldt de stemplicht voor alle Belgen die:
• op de dag van de verkiezing minstens 18 jaar zijn.
• ingeschreven zijn in een Belgische gemeente op de dag waarop de kiezerslijst afgesloten wordt
(1 augustus 2018).
• zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing.

Je gaat stemmen in de gemeente waar u op 1 augustus 2018 ingeschreven bent.
In aanloop naar de verkiezingen krijg je een oproepingsbrief.
Op die brief staat vermeld in welk stemlokaal je moet gaan stemmen en wat de openingsuren van het stemlokaal zijn.

Ook Europeanen en niet-Europeanen die zich geregistreerd hebben als kiezer kunnen stemmen, maar enkel voor de gemeenteraad.

Volmacht

Als je een geldige reden hebt om niet deel te nemen aan de verkiezingen, kan je een volmacht aan een andere kiezer geven.

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. De volmachtkrijger, kan per verkiezing slechts één stem bij volmacht uitbrengen.

Een volmacht is mogelijk in de volgende gevallen en dan leg je bijhorend attest voor:
• bij ziekte: medisch attest van je arts.
Opgelet! Een arts die zelf kandidaat is mag geen attest schrijven.
• beroeps- of dienstredenen in binnen- of buitenland : attest van de werkgever.
• als je schipper, marktkramer of kermisreiziger bent :
attest van uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, aan te vragen op de dienst burgerzaken.
• vrijheidsbeneming: attest van de directie van de strafinrichting.
• geloofsovertuiging: attest van de religieuze overheid
• studieredenen: attest van de schooldirectie
• tijdelijk verblijf in het buitenland (b.v. vakantie) : een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, aan te vragen op de dienst burgerzaken.

Het volmachtformulier of attest van tijdelijk verblijf in het buitenland kan je hieronder downloaden of op www.vlaanderenkiest.be.

Je kan ook gewoon langskomen aan het loket burgerzaken.

Documenten:
Volmachtformulier
Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland
Attest van uitoefening van beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger

Belgen die in het buitenland wonen

Belgen die hun domicilie in het buitenland hebben, kunnen niet deelnemen aan de lokale, provinciale verkiezingen.

Meer info op www.vlaanderenkiest.be

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
Onthaal vandaag open van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 16u00.
Javascript is required to view this map.