Verbeteringswerken parkings sporthal Bergenmeers

  • 20 november 2019

Wat houden de werken in?

We maken de drie parkings aan sporthal Bergenmeers groener en verkeersveiliger.

  • Op zes plaatsen komen er nieuwe groenzones (bomen en lage beplanting).
  • De sierhekkens aan de zijkant van de sporthal worden wat verplaatst. Zo zullen voetgangers in één rechte lijn en volledig afgeschermd van het autoverkeer kunnen stappen van de parking helemaal achteraan (aan het JGC) tot aan de hoofdingang van de sporthal.
  • De huidige fietssuggestiestrook trekken we door tot helemaal achteraan (tot aan het JGC). Aan de kant van de sporthal doen we hetzelfde met de fietspictogrammen.
  • Aan de hoofdingang komt er een kiss-and-ridezone en een voetgangerszone ter hoogte van de fietsenstalling (afgebakend met sierhekkens). Eénrichtingsverkeer moet er zorgen voor een betere en veiligere circulatie.
  • We plaatsen overal meer en beter zichtbare signalisatie (pictogrammen, verkeersborden, reflecterende strips).

Wanneer?

Van maandag 18 november tot eind januari.

Hinder?

We werken zone per zone volledig af (bekijk hier het plan). Zo blijft de hinder tot het absolute minimum beperkt.

Bovendien blijven alle parkings tijdens de volledige duur van de werken altijd toegankelijk.

Voor autoverkeer zal er altijd doorgang zijn afwissend in één richting.

Openingsuren en contact

Nu gesloten