Uitbreiding oppompverbod kwetsbare waterlopen wegens droogte

  • 5 juni 2020

Het is verboden om water op te pompen uit een 30-tal Oost-Vlaamse kwetsbare waterlopen. In onze gemeente gaat dit over de stroomgebieden van de Rietveldbeek en Kalken Vaart.

Oppompverbod

Door de droogtes van de voorbije jaren en omdat er deze winter te weinig neerslag viel, zijn de grondwatervoorraden onvoldoende hersteld. Omdat het opnieuw een droog voorjaar was, dalen de waterstanden en -debieten van de waterlopen snel. De voorspelde hoeveelheid neerslag zal onvoldoende zijn voor een structureel herstel.

De toestand van verschillende waterlopen en hun ecosysteem gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

Daarom is het vanaf 5 juni ook verboden om water op te pompen uit 10 extra Oost-Vlaamse waterlopen. Daarnaast gold er al sinds 21 mei een oppompverbod uit 19 ecologisch kwetsbare waterlopen.

Concreet gaat dit in onze gemeente over de stroomgebieden van de Kalken Vaart (waterloop nr. OS147) en Rietveldbeek (waterloop nr. AS197).

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt oppompen van drinkwater voor vee of voor aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Meer info?

Openingsuren en contact

Nu gesloten