Trage wegen

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer.

De gemeente Destelbergen bracht in 2013 alle trage wegen in de gemeente in kaart via een participatieproces. Dit resulteerde in adviesnota’s voor de beide deelgemeenten waarin wenselijke maatregelen per trage weg werden opgelijst volgens een zekere mate van belangrijkheid en unanimiteit. De trage wegen werden vervolgens via het mobiliteitsplan afgetoetst aan de gewenste voetgangers- en fietsnetwerken. Deze beoordeling leidde tot een prioriteitenlijst om in de komende jaren stelselmatig de nodige herstellingen van trage wegen te voorzien.

Opmerkingen of suggesties met betrekking tot trage wegen in de gemeente kunnen steeds overgemaakt worden aan de dienst mobiliteit via het onthaal. 

Openingsuren en contact

Nu gesloten