Toegangsverbod domein Damvalleimeer opgeschort, recreatieverbod blijft

  • 21 juni 2019

De burgemeester van Destelbergen heeft in samenspraak met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid beslist dat het totaal toegangsverbod voor het domein Damvalleimeer wordt opgeschort. Het recreatieverbod blijft gelden.

Deze week werd er een totaal toegangsverbod opgelegd voor het domein Damvalleimeer. Aanleiding was de vaststelling van een uitzonderlijk uitgestrekte drijflaag van cyanobacteriën (blauwalg). Deze bacteriën produceren toxische stoffen (microcystines) met ernstige gezondheidsrisico’s bij contact.

Recreatieverbod blijft

De interventie van de brandweerzone, die d.m.v. een debietpomp zuurstof in het water pompte, bracht soelaas. De situatie is ondertussen onder controle. De burgemeester heeft in samenspraak met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid het totaal toegangsverbod derhalve opgeschort. Het recreatieverbod blijft wel gelden. Concreet betekent dit:

  • Het domein is opnieuw toegankelijk.
  • Hou jouw hond aan de leiband (dit is overigens altijd verplicht).
  • Er geldt een algemeen visverbod.

Het recreatieverbod wordt opgeheven van zodra de drijflaag uit de volledige vijver verdwenen is en uit de analyseresultaten van de VMM blijkt dat het gehalte microcystines <20µg/l bedraagt.

Opgelet

Bepaalde zones binnen het domein zijn afgebakend door de politie. Dit zijn zones waar er nog een lichte bloei van de cyanobacteriën aanwezig is. Betreed deze zones niet.

De haspels die de brandweer gebruikte om de debietpomp te bedienen, blijven voorlopig op het terrein. Het KMI kondigt warme temperaturen aan. Mocht er zich opnieuw een bloei van de algen aankondigen, kan het gemeentebestuur onmiddellijk tot actie overgaan.

Wetenschappelijk onderzoek in de toekomst

Op langere termijn acht het gemeentebestuur het wenselijk het Damvalleimeer aan een grondige wetenschappelijke studie te onderwerpen. Vanuit die optiek werd reeds contact opgenomen met het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek.

Openingsuren en contact

Nu gesloten