Tine Hertmans

Op 23 april stelde de gemeenteraad, na gunstig advies van de cultuurraad, Tine Hertmans voor twee jaar aan als dorpsdichter. Op 7 mei werd deze titel uitgereikt. Hiermee werd mevrouw Hertmans de eerste dorpsdichter van Destelbergen.

Tine kwam pas een tiental jaar geleden met haar werk naar buiten. Dit was geen evidentie, onder andere doordat ze CVS-patiënt is. Het waren vooral haar man en dochter die er op aandrongen om haar werk niet in de schuif te laten liggen. Hiervoor was het te waardevol. Of je haar werk goed vindt of niet, volgens Tine laat het niemand onberoerd. Dat merkt ze aan de vele reacties die ze krijgt.

In de laatste tien jaar is haar werk in diverse tijdschriften en verzamelbundels gepubliceerd en ook op enkele poëzie-cd’s kan je haar werk beluisteren. De lijst van evenementen waar ze aan deelgenomen heeft of waar haar werk is voorgedragen, is te lang om hier te plaatsen. Een opsomming van de poëzieprijzen die ze won, willen we je niet onthouden: De Poëzieprijs De Streekkrant ‘Mijn Dorp’ (1999), Poezieprijs VKOS (2000), Prijs Kortverhaal VERBA (2001), Poëzieprijs De Neerschelde (2004) en Poëzieprijs ‘Vrij Podium’ VERBA (2006). Een ‘groentje’ is Tine Hertmans dus allerminst.

In 2006 kwam Tine Hertmans met de publicatie van haar eerste dichtbundel tegemoet aan de vraag van velen. Tine had ondertussen zoveel geschreven dat de uitgever besliste om vijf van haar onuitgegeven bundels te verzamelen in één bundel: 'Dagen van spinrag'.

Tine hoopt dat de aanstelling van een dorpsdichter de poëzie dichter bij de mensen zal brengen, want volgens haar is dit nog steeds een te ondergewaardeerde literair genre dat mensen echt kan raken, ook al is daar soms een inspanning voor nodig. Ze verwijst naar de positieve commentaren die ze krijgt op het gedicht Bergenkruis dat ze voorgedragen heeft in de televisiereportage naar aanleiding van haar aanstelling. Het gedicht hangt al tien jaar bij Bergenkruis en wekt blijkbaar, pas wanneer het voorgedragen wordt, die enorme reacties op.