Thuiszorgtoelage

Beschrijving

De thuiszorgtoelage wordt toegekend aan inwoners van Destelbergen die, ongeacht hun leeftijd, omwille van medische redenen steeds meer ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie: hetzij door professionele diensten, hetzij door mantelzorgers.

Deze verhoogde zorgnood zal worden vastgesteld aan de hand van een BEL-schaal. Dat is een schaal die op huishoudelijk, lichamelijk, sociaal en mentaal vlak nagaat hoeveel zorg iemand in de thuissituatie nodig heeft. Bij een score tussen de 28 en 34 punten heeft men recht op de thuiszorgtoelage, bij een score hoger dan 34 punten heeft men recht op de tussenkomst vanuit de Vlaams Sociale Bescherming (130€/maand) en vervalt het recht op de thuiszorgtoelage.

Doelgroep

  • Burger

Voorwaarden

  • Er worden geen leeftijdsvoorwaarden gehanteerd
  • De zorgvrager moet een inwoner zijn van de gemeente Destelbergen
  • De thuiszorgtoelage kan NIET gecombineerd worden met de tussenkomst verleend vanuit de Vlaams Sociale Bescherming (€130/maand)
  • Men scoort in het betreffende zorgjaar tussen de 28 en 34 punten op de BEL-schaal

Procedure

De mantelzorger vraagt de premie aan.

Bedrag

De toelage bedraagt €625 per jaar. Wanneer de aanvrager tijdens het lopende verzorgingsjaar overlijdt, verhuist naar een andere gemeente of wordt opgenomen in een residentiële voorziening, wordt de premie a rato van het aantal begonnen maanden zorg uitbetaald.

Openingsuren en contact