Speelplein Tureluur

Nederlands

EHBO en verzekering

Kleine ongelukjes kunnen altijd gebeuren. Als kinderen actief spelen in groep gebeurt het wel eens dat ze een splinter hebben, hun knie schaven of een blauwe plek oplopen. Onze animatoren zijn hierop voorzien. Ze hebben allemaal een EHBO-vorming gehad en hebben per leeftijdsgroep een EHBO-koffer ter beschikking.

Dagschema

Op speelplein Tureluur wordt er volgens een vast dagschema gewerkt. Indien hiervan uitzonderlijk afgeweken wordt, wordt er op voorhand een brief meegegeven aan de ouders.

Een dag op speelplein Tureluur ziet er als volgt uit:

Turbo Tuur en Aapke Aap zijn de gezichten van speelplein Tureluur. Hierbij staat Turbo Tuur als hoofdmascotte voor de degelijkheid en kwaliteit van het speelplein, terwijl Aapke Aap als actieve zijmascotte de vernieuwing op het speelplein symboliseert.

Speelplein is een vorm van jeugdwerk. Speelplein Tureluur volgt hierbij, zoals de meeste speelpleinwerkingen, de visie van de koepelvereniging VDS. Deze visie steunt op drie basispijlers:

Speelplein is een vorm van jeugdwerk. Speelplein Tureluur volgt hierbij, zoals de meeste speelpleinwerkingen, de visie van de koepelvereniging VDS. Deze visie steunt op drie basispijlers: