Subsidie voor vergroening speelplaatsen

Beschrijving

Om de scholen te stimuleren om in te zetten op vergroening van de speelplaatsen keurde de gemeenteraad op 22 december 2016 het nieuwe subsidiereglement voor vergroening van de speelplaatsen goed.

Heel wat wetenschappelijke studies wijzen op het belang van natuur in de schoolomgeving, zowel voor de ontwikkeling van de leerlingen in het algemeen als voor hun milieugedrag. Een groene speelplaats biedt tal van positieve effecten: minder ongelukken, meer speelkansen, minder negatief gedrag zoals pesten…

Dit onderwerp ligt ook het gemeentebestuur nauw aan het hart. Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen zich kunnen uitleven tijdens de speeltijd. Of net tot rust kunnen komen. De schoolspeelplaats (her)aanleggen doe je niet op één dag! Het is een veelzijdig en langdurig project waar diverse partners (schoolteam, leerlingen en ouders) aan kunnen samenwerken.

Momenteel werden al twee projecten opgestart. Eén in de vrije basisschool Wonderwijs en één in de gemeentelijke sportbasisschool. Beide projecten passen volledig binnen de brede visie op spelen en beloven een mooi praktijkvoorbeeld te worden van hoe flankerend onderwijsbeleid de lokale scholen en de gemeentelijke diensten samenbrengt.

De scholen worden intensief begeleid door de gemeentelijke diensten en de provinciale MOS-coördinator. Samen werken we onder meer aan een visie in het kader van vergroening, opstellen van doelstellingen en het verbreden van het draagvlak in het kader van het vergroeningsproject.

Bedrag

Het gemeentebestuur voorziet gedurende drie jaar een jaarlijkse subsidie van 10.000 euro voor vergroeningsprojecten (twee scholen per jaar). De scholen moeten wel zelf de handen uit de mouwen steken, en krijgen per geïnvesteerde euro 50% subsidie met een maximum van 5.000 euro per school.

Openingsuren en contact

Nu gesloten