Subsidie voor een regenwaterput (hemelwaterput)

Beschrijving

Om het gebruik van regenwater voor bepaalde toepassingen te promoten, geeft het gemeentebestuur een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterput bij de verbouwing van een woning of bij een nieuwbouwwoning die niet onderworpen is aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Doelgroep

 • Organisatie
 • Burger
 • Onderneming

Voorwaarden

 • Het volume van de regenwaterput moet in overeenstemming zijn met de dakoppervlakte. De algemene regel is minimaal putvolume van 3.000 l/100 m² dakoppervlakte.
 • Het gebruik van het opgevangen regenwater is verplicht met een minimale aansluiting van het toilet en/of de wasmachine.
 • Regenwater is geen drinkwater. Daarom mag er geen verbinding zijn tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de regenwaterput. De scheiding moet absoluut en definitief zijn.

Procedure

 1. Vul voor de aanvang van de werken het aanvraagformulier in.
 2. Bezorg dit formulier aan de dienst leefmilieu.
 3. Bij een positieve beoordeling en principiële goedkeuring van de subsidie, ontvang je een schriftelijke bevestiging met vermelding van het te verwachten subsidiebedrag.
 4. Je kan nu starten met de werken.
 5. Meld de voltooiing van de werken aan de dienst leefmilieu.
 6. Je ontvangt het bezoek van een gemeentelijk controleur.
 7. Bij een positieve beoordeling van de uitgevoerde werken, ontvang je de subsidie.

Bedrag

De gemeentelijke premie voor een regenwaterinstallatie bedraagt maximaal 500 euro en mag de helft van de bewezen kosten niet overschrijden. Het maximaal gesubsidieerd bedrag wordt pas bereikt indien voldoende aansluitingspunten in de woning worden voorzien:

 • voor een installatie met 1 aansluiting voor wasmachine of WC bedraagt de maximale premie 300 euro (60% van het maximaal bedrag)
 • voor een installatie met 2 aansluitingen voor wasmachine én WC bedraagt de maximale premie 400 euro (80% van het maximaal bedrag)
 • voor een installatie met meer dan 2 aansluitingen voor wasmachine, WC en andere bijkomende aftappunten bedraagt de max. premie 500 euro (100% van het maximaal bedrag)

De gewestelijke premie bedraagt bij verbouwing 0,05 euro per liter inhoud van de waterput. Bij vernieuwbouw bedraagt deze premie 0,02 euro per liter inhoud.

 

Website Waterloket Vlaanderen

Openingsuren en contact

Nu gesloten