Subsidie voor de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen

Beschrijving

Het gemeentebestuur geeft onder bepaalde voorwaarden een subsidie voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE). Kleine landschapselementen is een verzamelnaam voor hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hoogstambomen, knotbomen en poelen.

Volgende KLE worden gesubsidieerd:

  • heggen / hagen
  • houtkanten / houtwallen
  • bomenrijen
  • knotbomen
  • veedrinkpoelen
  • hoogstamboomgaarden

Doelgroep

  • Organisatie
  • Burger
  • Onderneming

Voorwaarden

De KLE moeten gelegen zijn op niet-bebouwde percelen in agrarisch gebied, groengebied of buffergebied.

Procedure

Het ingevulde aanvraagformulier samen met een kaartje met aanduiding van de ligging bezorgen aan de dienst Milieu. Het aanvraagformulier kan je onderaan de pagina downloaden.

Bedrag

Het subsidiebedrag hangt af van welk klein landschapselement je aanlegt of beheert. 

Wet- en regelgeving

Het volledige reglement kan je hier downloaden.