Strooiplan bij sneeuw en ijzel

Bij sneeuw en ijzel maakt de gemeentelijke strooidienst de belangrijkste wegen en fietspaden berijdbaar. We volgende daarvoor een strooiplan met twee rondes in een vaste volgorde. Minder drukke wegen worden niet gestrooid. Maar ook jij kan helpen.

Gemeentewegen

Onze strooidienst kan onmogelijk overal komen en zeker niet tegelijk. Daarom legden we in een strooiplan vast welke gemeentewegen en plaatsen absolute voorrang krijgen.
 
In dit strooiplan werd de gemeente onderverdeeld in twee strooirondes die in een vaste volgorde worden bediend. Die volgorde werd bepaald door volgende prioriteiten:

 • wegen met veel doorgaand verkeer (belangrijke verbindingsassen)
 • de buurt van scholen, openbare gebouwen en woonzorgcentra
 • bruggen
 • busroutes
 • spooroverwegen
 • fietspaden

Concreet start ronde 2 pas na de volledige bediening van ronde 1. Na het volledig afhandelen van ronde 2 strooien we de eerste 20 meter van alle wegen die aansluiten op de wegen van ronde 1.

Niet overal

Kleine wegen, doodlopende straten en woonwijken strooien we niet. Daar is er onvoldoende doorgaand verkeer, waardoor het strooizout niet (goed) werkt. In die straten en wijken gunnen we de kinderen dan ook vooral veel sneeuwpret.

Fietspaden

Fietspaden naast de gemeentewegen strooien we zo veel mogelijk met de wegen mee. Afgescheiden fietspaden maken we berijdbaar door eerst de sneeuw te ruimen, daarna te borstelen en ten slotte te pekelen. Opgelet: pekel kan je, in tegenstelling tot strooizout, niet zien  liggen.

Het jaagpad langs de Schelde en de fietsnelweg langs de spoorweg op ons grondgebied  maken we ook berijdbaar.

Voetpaden en openbare plaatsen

Voetpaden en parkings aan gemeentelijke gebouwen worden met de schop sneeuw- en ijzelvrij gemaakt en met de hand gestrooid.

Autosnelwegen en gewestwegen

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zorgt ervoor dat alle autosnelwegen en gewestwegen berijdbaar zijn bij winterweer. In Destelbergen strooit AWV deze wegen:

 • E17 en R4, inclusief op- en afritten
 • N445 (Dendermondesteenweg) van R4 tot grens Laarne 
 • N447 (Veerdreef, Heusdendorp, Tramstraat, Meersstraat, Reinaertweg)

Wat kan jij doen?

 • Maak en houd het voetpad voor je eigen woning, winkel of bedrijf sneeuw- en ijzelvrij. Dat is wettelijk verplicht én veiliger voor iedereen. Help je buren die dat niet meer zelf kunnen doen.
 • Kan je zelf geen sneeuw ruimen door je ouderdom of invaliditeit? En heb je geen mantelzorger of buur die dat voor jou kan doen? Schakel dan de technische dienst van het OCMW in. Lees hier meer over deze dienst.
 • Schep of veeg de sneeuw naar de rand van het voetpad, niet in de goot of rioolmond of op de rijweg. Dan kan het smeltwater niet weg en daardoor breng je fietsers of automobilisten in gevaar.
 • Stel onnodige verplaatsingen uit. Moet je toch met de auto de baan op? Pas je snelheid dan aan.