Veilig de baan op dankzij het strooiplan

Bij sneeuw en ijzel maakt de gemeentelijke strooidienst de belangrijkste wegen en fietspaden berijdbaar op basis van een strooiplan. Ook jij kan helpen.

Gemeentewegen

Omdat de strooidienst onmogelijk overal kan komen en zeker niet tegelijk, legt het gemeentebestuur in een strooiplan vast welke gemeentewegen en plaatsen voorrang krijgen.

Er zijn twee strooirondes, in een vaste volgorde.  

  • wegen met veel doorgaand verkeer (belangrijke verbindingsassen)
  • de buurt van scholen, openbare gebouwen en woonzorgcentra
  • bruggen
  • busroutes
  • spooroverwegen
  • fietspaden

Concreet start ronde twee pas na de volledige bediening van ronde één. Na het volledig afhandelen van ronde twee gaat de strooidienst over tot het strooien van de eerste 20 meter van alle overige wegen die uitgeven op de wegen uit ronde één.  

Niet overal

Kleine wegen, doodlopende straten en woonwijken strooit de gemeentelijke strooidienst niet. Op deze wegen is er onvoldoende doorgaand verkeer, waardoor het strooizout niet (goed) werkt. In die straten en wijken gunnen we de kinderen dan ook vooral veel sneeuwpret.

Fietspaden

Fietspaden naast de gemeentewegen strooit de gemeentelijke strooidienst zoveel mogelijk met de wegen mee. Afgescheiden fietspaden maken we berijdbaar door eerst de sneeuw te ruimen, daarna te borstelen en tot slot te pekelen (let op: in tegenstelling tot het strooizout is pekel niet zichtbaar).

De strooidienst neemt ook het jaagpad langs de Schelde en het lange-afstands-fietspad langs de spoorweg op het grondgebied van Destelbergen mee. 

Voetpaden en openbare plaatsen

Voor voetpaden en parkings aan gemeentelijke gebouwen gebruikt de strooidienst een schop en strooien ze met de hand.

Autosnelwegen en gewestwegen

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zorgt ervoor dat alle autosnelwegen en gewestwegen berijdbaar zijn bij winterweer. In Destelbergen strooit AWV deze wegen:

  • E17 en R4, inclusief op- en afritten
  • N445 (Dendermondesteenweg) van R4 tot grens Laarne 
  • N447 (Veerdreef, Heusdendorp, Tramstraat, Meersstraat, Reinaertweg)

Wat kan jij doen?

Denk eraan om het voetpad voor je eigen woning, winkel of bedrijf sneeuw- en ijzelvrij te maken en te houden. Dit is wettelijk verplicht en het is aangenamer en veiliger voor iedereen. Steek gerust een handje toe bij mensen in je straat die dit moeilijk zelf kunnen doen. Schep of veeg de sneeuw naar de rand van het voetpad, niet in de goot of rioolmond of op de rijweg. Daar kan het smeltwater niet weg en breng je fietsers of automobilisten in gevaar.

Kan je zelf geen sneeuw ruimen door ouderdom of invaliditeit en is er geen mantelzorger die deze klus voor jou kan klaren? Dan kan je voor het vrijmaken van het voetpad een beroep doen op het OCMW. Lees hier meer over deze dienst.

Stel bij bar winterweer onnodige verplaatsingen uit. Moet je toch met de auto de baan op? Pas je snelheid dan aan.