Sportraad

De sportraad geeft advies aan het gemeentebestuur, hetzij op verzoek van het gemeentebestuur, hetzij op eigen initiatief over alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid. Alle sportverenigingen kunnen zetelen in de sportraad. De gemeentelijke sportraad is ook vertegenwoordigd binnen de provinciale sportraad.

Verslagen

Documenten

Openingsuren en contact

Nu gesloten