Speelpleinvisie

Speelplein is een vorm van jeugdwerk. Speelplein Tureluur volgt hierbij, zoals de meeste speelpleinwerkingen, de visie van de koepelvereniging VDS. Deze visie steunt op drie basispijlers:

  • Respect voor de eigenheid van kinderen
  • Geloof in de ontwikkeling door het geven van impulsen
  • Geloof in de zelfstandige ontplooiing van kinderen door het spelen

Binnen deze visie wordt een ruimte gecreëerd voor de kinderen om zelf te ontdekken, te experimenteren, te vallen en op te staan, ...

Hoewel elke speelpleinweek goed voorbereid wordt, moet niet alles tot in de puntjes op voorhand vastgelegd zijn. Integendeel, als de kinderen spelenderwijs en met de nodige impulsen, hun eigen gang kunnen gaan en het spel hierbij kunnen beïnvloeden, wordt de speelpleinwerking zelfs dubbel zo interessant!

Op speelplein Tureluur proberen de animatoren alle kinderen, elk met hun eigen karakter en eigenheid, een actieve, leuke, interessante en sociaal vormende week te laten beleven, door een combinatie van voorbereide activiteiten en spontane impulsen. Elk uur, elke dag, elke week wordt zo een speelse, onvergetelijke en uitdagende ervaring.

Turbo Tuur en Aapke Aap

Turbo Tuur en Aapke Aap zijn de gezichten van speelplein Tureluur. Hierbij staat Turbo Tuur als hoofdmascotte voor de degelijkheid en kwaliteit van het speelplein, terwijl Aapke Aap als actieve zijmascotte de vernieuwing op het speelplein symboliseert.

Al sinds de oprichting van speelplein Tureluur is onze mascotte Turbo Tuur druk in de weer om promotie te maken. Hij fleurt met leuke, kleurrijke afbeeldingen onze reclamekanalen op, zoals de website, de zomerbrochure, de folders, …. Turbo Tuur zwaait enthousiast met zijn vlaggetje in het speelpleinlogo, dat overal verschijnt.

Sinds de zomervakantie 2011 is er nog een andere leuke mascotte bij gekomen: Aapke Aap. De naam “Aapke Aap” is de afkorting voor “Aangepast Aanbod voor Peuters, Kleuters En Andere Actieve Pleziermakers”. Hij heeft namelijk tijdens de zomer 2011 het nieuwe speelsysteem “open speelaanbod” geïntroduceerd. Zowel de animatoren als de kinderen leerden dankzij zijn promotie dit nieuwe speelsysteem kennen en gebruiken.

Open speelaanbod

De zomer 2011 was een belangrijke vakantieperiode voor onze speelpleinwerking. Tijdens deze speelpleinkampen hebben we voor de eerste keer gebruik gemaakt van het “open speelaanbod” om onze activiteiten aan te bieden. Hierin volgen we volledig de speelpleinvisie van de koepelvereniging VDS.

Het open speelaanbod is gebaseerd op het feit dat kinderen zich tijdens de vakantie moeten kunnen amuseren zoals zij zelf willen. Zij krijgen dus de mogelijkheid om zelf te kiezen aan welke activiteit ze deelnemen. Geen verplicht rotatiesysteem, geen verdere indeling in verplichte groepjes, geen opgelegde deelname aan bepaalde activiteiten. Op speelplein Tureluur krijgen de kinderen een uitgebreid aanbod van verschillende activiteiten waar ze zelf een keuze uit maken. Vinden ze een activiteit leuk, dan blijven ze daar aan deelnemen. Vinden ze een activiteit niet zo leuk, dan hebben ze de mogelijkheid om bij een andere activiteit aan te sluiten. Hebben ze geen zin om mee te spelen met de activiteiten rond het weekthema? Dan kunnen ze zich nog altijd amuseren met het aanbod aan gezelschapsspelen en ander vrij sport- en spelmateriaal.

Animatoren

Aangezien speelplein Tureluur een vorm van jeugdwerk is, wordt ze gedragen en gestuwd door een groep jonge en actieve animatoren. In de loop van een werkjaar zijn er meer dan honderd verschillende jongeren die zich actief inzetten binnen onze werking.

Alle animatoren hebben eerst een basiscursus animator in het jeugdwerk gevolgd, waar ze geleerd hebben hoe ze leuke spelen in elkaar kunnen steken, hoe ze met andere animatoren kunnen samenwerken, hoe de leefwereld van een kind er uit ziet, enzovoort. Na deze basiscursus volgen ze een stage van twee weken, waarbij ze begeleid worden door een ervaren hoofdanimator. Uiteindelijk behalen zo al onze animatoren een attest van animator in het jeugdwerk. Sommige animatoren gaan hierbij nog vol enthousiasme verder en volgen cursussen om hoofdanimator of (hoofd) instructeur in het jeugdwerk te worden.

Een twintigtal jongeren van speelplein Tureluur nemen een nog groter engagement dan animator op zich. Zij vormen immers een vrijwillige (s)Tuurgroep, die verschillende keren per jaar samenkomt om te vergaderen, te plannen en te evalueren. Op deze manier blijven we voortdurend actief zoeken naar uitdagende manieren om onze werking te vernieuwen en te verbeteren.

Opdat onze animatoren elkaar goed zouden leren kennen, en omdat dit de groepssfeer uitermate bevordert, organiseren we, telkens als het speelplein is, verschillende animatoractiviteiten. Jaarlijks worden er ook een uitstap en een animatorweekend georganiseerd.

Speel-T-shirts te koop

Omdat we binnen ons speelplein, met het open speelaanbod, onbegrensd spelen willen promoten, verkopen we zelfs ons eigen speel-T-shirt. Met dit T-shirt kunnen de kinderen zonder zorgen spelen met zand, lijm, verf, water,… Is het T-shirt vuil op het einde van de dag? Geen probleem! De tekening in felle kleuren zorgt voor een speelse, kleurrijke blikvanger.

De mogelijke maten zijn 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 en 12-14 jaar. De prijs voor een T-shirt is 16 euro.

De verkoop van speel-T-shirts gebeurt enkel op bestelling, in de aanloop naar de zomervakantie. Je ontvangt dan een folder waarin we onze nieuwe speel- T-shirts voorstellen. Opgelet: De aankoop van een T-shirt is zeker geen verplichting om deel te nemen aan ons speelplein!

Themawerking

De animatoren van speelplein Tureluur prikkelen de kinderen wekelijks met een nieuw, creatief aanbod van spelen, opdrachten en knutselactiviteiten. Om zo weinig mogelijk in herhaling te vallen, werken ze telkens rond een ander weekthema. Dit thema stellen ze dagelijks voor aan de kinderen met toneeltjes, poppenkast, filmpjes of nog andere manieren.

Het zijn de animatoren zelf die de weekthema’s kiezen. Het is pas tijdens de effectieve kampvoorbereiding dat het thema vastgelegd wordt. Het weekthema sluit altijd nauw aan bij de leefwereld van de leeftijdsgroep.

Ook voor kinderen met een beperking: inclusieproject

Speelplein Tureluur werkte de voorbije jaren hard aan het verlagen van de drempel voor kinderen met een beperking. Alle kinderen met een beperking, ongeacht de aard van hun beperking, zijn welkom op speelplein Tureluur. Wij zorgen voor laagdrempelige activiteiten en voorzien extra begeleidende animatoren, afhankelijk van de noodzaak. Kinderen die het nodig hebben, worden zelfs persoonlijk begeleid bij hun deelname aan deze activiteiten.

Het speelplein voorziet ook extra structuur met pictogrammen, richt een snoezelruimte in voor eventuele time-outs, houdt de spelvoorkeuren en begeleidingstips per deelnemer bij in overzichtelijke speelfiches, enzovoort. Ouders die dit willen, krijgen voor de zomervakantie een huisbezoek. Zo kunnen de animatoren in de vertrouwde omgeving kennis maken met het kind.

De eerste deelname aan het speelplein kan immers zowel voor de ouders als voor het kind een grote stap in het ongewisse zijn. Ervaren medewerkers van VDS (Vlaamse Dienst Speelplein) ondersteunen onze speelpleinwerking bij dit inclusieproject. Zij delen hun knowhow en bieden vormingen aan onze animatoren. Zo leren de animatoren bijvoorbeeld stil te staan bij de beperkingen van een rolstoelgebruiker, maar evenzeer zich in te leven in de denkwijze van bijvoorbeeld een kind met autisme. Op die manier voelt elk kind zich thuis op het speelplein. 

Inschrijvingen

De inschrijvingen voor het inclusieproject verlopen, op het gebied van tarieven, data, betalingen, … op dezelfde manier als voor de gewone speelpleinwerking. Een inschrijving blijft echter onder voorbehoud van voldoende begeleidende animatoren en andere inschrijvingen.

Heb je interesse om jouw kind te laten deelnemen, twijfel dan zeker niet en neem contact op met de jeugddienst. Samen bekijken we wat jouw kind nodig heeft en wat wij daar voor kunnen doen.

Dagschema

Op speelplein Tureluur wordt er volgens een vast dagschema gewerkt. Indien hiervan uitzonderlijk afgeweken wordt, wordt er op voorhand een brief meegegeven aan de ouders.

Een dag op speelplein Tureluur ziet er als volgt uit:
07.30u Start ochtendopvang - 09.30u Start voormiddagactiviteiten - 12.00u Start middagpauze -12.30u Vrij spel tijdens de middagpauze - 14.00u Start namiddagactiviteiten - 15.30u Drankje en koekje - 16.00u Einde activiteiten -18.00u Einde avondopvang

De kinderen kunnen tijdens het begin van de middagpauze, om 12.00 u., hun meegebrachte boterhammen opeten. Het is ook mogelijk om thuis te gaan eten en dan voor 14.00u terug te komen naar de speelpleinwerking.

In de deelnameprijs zijn een frisdrank en een vieruurtje inbegrepen. Tijdens het middageten voorzien we water. Voor de kinderen is er bij het vieruurtje keuze uit fruitsap, yoghurtdrank en chocomelk. 

De vieruurtjes zijn dagelijks verschillend. Op dinsdag en donderdag eten we fruit. In de loop van de dag is er altijd water ter beschikking. Vanzelfsprekend mogen de kinderen die in de ochtend- en/of avondopvang blijven nog extra versnaperingen meebrengen, indien ze dit willen. 

Aankomst en vertrek

Bij je aankomst op speelplein Tureluur dien je je aan te melden bij de poortanimator. Deze animator heeft een aanwezigheidslijst en noteert daarop het uur dat je toekomt. Zo weten we in één klap het antwoord op de vraag: Welke kinderen zijn er vandaag op onze speelpleinwerking?

Ook bij je vertrek dien je je aan te melden bij de poortanimator. Zo weten de animatoren dat je naar huis bent.

Opgelet: De animatoren stellen het ten zeerste op prijs als de kinderen stipt ten laatste om 09.30 u toekomen en ten vroegste om 16.00 u vertrekken. Alleen zo kan een echt leuke, kwalitatieve werking gegarandeerd worden.

EHBO en verzekering

Kleine ongelukjes kunnen altijd gebeuren. Als kinderen actief spelen in groep gebeurt het wel eens dat ze een splinter hebben, hun knie schaven of een blauwe plek oplopen. Onze animatoren zijn hierop voorzien. Ze hebben allemaal een EHBO-vorming gehad en hebben per leeftijdsgroep een EHBO-koffer ter beschikking.

Indien de animatoren het zelf niet kunnen verzorgen, spelen we altijd op veilig, bellen we de ouders en gaan wij (of de ouders) met het kind naar de dokter of het ziekenhuis. De kinderen zijn hiervoor verzekerd. De ouders krijgen een verzekeringsformulier mee om de gemaakte kosten te recupereren.

Medische fiches

Indien jouw kind een bepaalde ziekte, allergie of ander probleem heeft, kan je dit meegeven bij de online inschrijving. Zo kunnen wij onze animatoren hiervan op de hoogte stellen, opdat zij in noodgevallen gepast zouden reageren. 

Voor kinderen die deelnemen aan ons inclusieproject vullen we tijdens het huisbezoek een uitgebreide medische fiche in, zodat we zo goed mogelijk op de hoogte zijn van hoe we deze kinderen kunnen begeleiden. Wij verwerken deze medische fiches natuurlijk met de nodige discretie. 

Opvang

Voor en na de speelpleinwerking (09.30 u tot 16.00 u) staat de animatorengroep paraat om de bijkomende opvang te verzorgen. Vanaf 07.30 u kunnen de kinderen terecht op de kamplocatie. Na de activiteiten kunnen ze blijven tot 18.00u. Tijdens de opvang is er mogelijkheid tot vrij spel (onder permanente begeleiding van de animatoren). De kinderen zijn dan vrij om te spelen met het grote aanbod van spel- en sportmateriaal.

Annulaties

Annulatie van een inschrijving, met terugbetaling van een deel van het deelnamegeld kan enkel bij ziekte, met bewijs van een doktersattest, voor een minimum duur van drie dagen. Verwittig in dit geval zo snel mogelijk de jeugddienst. In de andere gevallen, wordt een annuleringskost aangerekend van 20 euro.

Annuleren is enkel mogelijk via telefoon of mail tot op de laatste werkdag (9-12u) voor de aanvang van het kamp.

Fiscale attesten en andere tegemoetkomingen

De meeste mutualiteiten en sommige werkgevers ondersteunen hun leden en werknemers met extra tegemoetkomingen voor vakantieopvang, zoals bijvoorbeeld speelpleinwerking. Heeft u zo’n attest dat ondertekend moet worden? Dan kan u dit afgeven op de jeugddienst of aan de hoofdanimator op het speelplein. Wij vullen dit na de speelpleinweek in en sturen het u per post terug.

Speelkleren en brooddozen

Gelieve er zeker voor te zorgen dat de kinderen speelkleren aan hebben die vuil mogen worden. De kinderen spelen namelijk dagelijks met verf, zand, water, lijm, ...  

Elke vakantie geraken er immers nog te veel kleren verloren. Zorg er ook liefst voor dat de kleren en de brooddozen voorzien zijn van een naametiket.

Openingsuren en contact

Nu gesloten