Sociaal-economische vergunning voor handelsvestigingen

Beschrijving

Wanneer je een handelszaak start, moet je in sommige gevallen een socio-economische vergunning aanvragen.

Vanaf 400 m² netto handelsoppervlakte is een socio-economische vergunning vereist voor:

  • een nieuw handelspand
  • een nieuw handelsgeheel (meerdere verkooppunten op één plaats)
  • de uitbreiding van een bestaand handelspand/handelsgeheel
  • de vestiging in een gebouw dat voordien niet bestemd was voor kleinhandel
  • een belangrijke wijziging van de aard van de handelsactiviteit in een gebouw dat voordien al gebruikt werd voor kleinhandel

Wat verstaan we onder 'netto handelsoppervlakte'?

De netto handelsoppervlakte is de oppervlakte die toegankelijk is voor het publiek en die de exploitant gebruikt voor de verkoop van zijn goederen. Dit omvat ook de verkoopoppervlakten die niet overdekt zijn, de kassazones, de plaats achter de kassa's en de inkomruimte als daar goederen worden uitgestald of verkocht.

Welke ruimtes worden niet als netto winkelvloeroppervlakte beschouwd: onder andere de voorraadruimte, kantoren, de lokalen specifiek voor personeel, een atelier en garage- en herstelplaatsen.

Overname

De socio-economische vergunning is locatie gebonden. Dit betekent dat de vergunning overgedragen kan worden aan een nieuwe eigenaar of uitbater, op voorwaarde dat er geen belangrijke wijziging is in de aard van de handelsactiviteiten. Indien er wel een belangrijke wijziging is, dien je een nieuwe vergunning aan te vragen.

Voor meer info ga naar de website van Vlaio.

Procedure

Vereenvoudigde procedure

Deze procedure is van toepassing indien je beschikt over een socio-economische vergunning en

  • verhuist binnen een straal van 1000m
  • een uitbreiding plant met maximum 20% van de bestaande netto handelsoppervlakte met een maximum van 300 m².

Volledige procedure

In alle andere gevallen, is de volledige procedure van toepassing.

Het aanvraagformulier verschilt naar gelang het om een handelsgeheel of een uniek verkooppunt gaat.

De termijn van procedure tot vergunning is ook afhankelijk van de netto handelsoppervlakte van het pand:

  • netto handelsoppervlakte tussen de 400 en de 1000 m²: de gemeente beschikt na ontvangst van de aanvraag over 50 dagen om het dossier te behandelen.
  • netto handelsoppervlakte groter dan 1000 m² :  de gemeente beschikt na ontvangst van de aanvraag over 70 dagen om een beslissing te nemen.

Indienen aanvraag

Stuur je aanvraag en dossier aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen, Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen of geef het dossier af bij het onthaal.

Openingsuren en contact

Nu gesloten