Signalisatievergunning

Beschrijving

Voer je werken uit of laat je werken uitvoeren op het openbaar domein of neem je bij werken een deel van het openbaar domein in, dan hebt je een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal je moet plaatsen en hoe je dat moet doen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

 • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
 • het plaatsen van containers, bouwmaterialen, ... op openbaar domein
 • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
 • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels, ...
 • voor het afsluiten van wegen door werken.

Doelgroep

 • Organisatie

 • Burger

 • Onderneming

Voorwaarden

Aanvragen moeten tijdig worden ingediend:

 • Minimum 11 werkdagen vooraf bij innames met zwakke hinder, ongeacht de duur van de werken

 • Minimum 11 werkdagen vooraf bij innames met ernstige hinder, ongeacht de duur van de werken

Laattijdige aanvragen kunnen geweigerd of behandeld worden als spoedprocedure met een forfait van €60. Bij de inname van het openbaar domein zonder signalisatievergunning stelt de politie een proces-verbaal op.
 

Procedure

Dien hier jouw  aanvraag inname openbaar domein in.

Krijgt jouw aanvraag een gunstig advies, dan ontvang je de signalisatievergunning digitaal of per post.
 

Bedrag

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die je inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname.

De belasting voor de privatieve ingebruikneming van het openbaar domein wordt als volgt vastgesteld:

 • Voor de eerste 5 kalenderdagen wordt geen belasting geheven. De vrijstelling voor de eerste 5 kalenderdagen wordt per bouwwerf slechts eenmalig toegepast tenzij de periode tussen twee opeenvolgende vergunningen minimaal 1 maand bedraagt.
 • Vanaf de zesde dag bedraagt de belasting € 0,50 per m2 per dag met een minimum van € 12,50 per aangifte of € 5,00 per container en per dag.

Ontleen kosteloos signalisatiemateriaal

Particulieren kunnen bij inname van openbaar domein op het grondgebied Destelbergen kosteloos signalisatiemateriaal (set van twee parkeerverboden: bord E3, onderbord, pijl Xa/Xb, paal en voet) lenen.

Deze materialen haal je zelf op en breng je zelf terug in het gemeentelijk magazijn (Burgstraat 78 A) op werkdagen tussen 08.00 en 10.00 u. en tussen 13.00 en 15.00 u. Bel vooraf naar de technische dienst op het nummer 09 228 41 04 om concreet af te spreken.

Bij schade, verlies of het niet terugbezorgen van de materialen 14 dagen na de afgesproken datum ontvangt de lener een factuur voor gemaakte kosten (herstelling, aankoop) met een minimale administratieve kost van € 50.
 

Nodig

Voeg een plan en signalisatieplan of schets toe waarop de inname aangeduid staat bij je aanvraag.
 

Uitzonderingen

Opgelet, bij de inname van het openbaar domein bij een gewestweg heb je ook een vergunning nodig van het Vlaamse Gewest. Die moet je zelf aanvragen bij het Vlaams Gewest, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Walstraat 101, 9050 Gentbrugge, T 09 210 12 71.

De gemeentelijke signalisatievergunning is bovendien enkel geldig als het Vlaams Gewest ook een vergunning aflevert.

Gewestwegen in Destelbergen:

 • N447 (Veerdreef / Heusdendorp / Tramstraat / Meersstraat / Reinaertweg)
 • N445 (Dendermondesteenweg tussen brug R4 en grens Laarne)