SAVE-label

Sinds 28 april 2016 heeft Destelbergen het SAVE-label. De gemeente kreeg het label, omdat ze het SAVE-actiejaar succesvol heeft afgerond. Destelbergen was daarmee de twintigste gemeente die het label kreeg en de vijfde gemeente in Oost-Vlaanderen. Intussen hebben al 80 gemeentes het SAVE-charter ondertekend.

Het gemeentebestuur van Destelbergen zet in op verkeersveiligheid met als extra aandachtspunt de zachte weggebruiker, in het bijzonder voor kinderen en jongeren. Op 18 maart 2014 ondertekende Destelbergen het SAVE-charter. Hiermee ging ze het engagement aan te werken aan een SAVE-actieplan verkeersveiligheid gestoeld op de SAVE-doelstellingen. Het SAVE-charter bezorgde de nodige houvast bij de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Bijkomende inspanningen op het vlak van fietsbeleid en in de schoolomgevingen komen hierin duidelijk naar voor.

Via deze weg worden de beleidsprioriteiten binnen het bestuursakkoord kracht bijgezet. Door in te zetten op meer verkeersveiligheid is de gemeente overtuigd dat er ook een hogere verkeersleefbaarheid in de gemeente wordt nagestreefd.

SAVE-charter Steden & Gemeenten

Lotgenotenorganisatie OVK, Ouders van Verongelukte Kinderen, zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Om dit te verwezenlijken betrekt OVK de steden en gemeenten bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarvoor werd in 2011 het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld, om steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Het SAVE-charter bestaat uit 7 doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder.

Openingsuren en contact

Nu gesloten