SABAM en billijke vergoeding

Terwijl Sabam auteursrechten beheert en vergoedingen int voor het gebruik van geregistreerde werken, is de Billijke Vergoeding de licentie die je betaalt om tegemoet te komen aan de prestaties van uitvoerders en producenten.

Wat is Sabam?

Sabam is een coöperatieve vennootschap die auteurs, componisten en uitgevers vertegenwoordigt bij het beheer van auteursrechten. Sabam int en verdeelt de vergoedingen (auteursrecht) voor de openbare uitvoeringen van hun werk (zowel live als opgenomen). Dit geldt voor muziekstukken, theater, beeldende kunst, dans …
Organiseer je een fuif of een optreden? Vertoon je een film? Speel of programmeer je een theaterstuk? Dan moet je een licentie aanvragen.
Het tarief is afhankelijk van de soort activiteit, inkomprijs, drankprijs en de oppervlakte van de zaal: hoe hoger de inkomprijs, hoe hoger de vergoeding zal zijn.

Tips:

  • Gebruik je slechts een deel van een zaal, geef dan enkel deze oppervlakte door aan SABAM en vermeld dat je een deel van de zaal afgebakend hebt.
  • Wanneer de gespeelde muziek geen deel uitmaakt van het Sabam-repertoire moet je geen vergoeding aan Sabam te betalen. Je kan als organisator de artiesten vragen om een verklaring op te maken waarin ze verklaren geen werk uit het Sabam-repertoire te zullen gebruiken.
  • Enkel voor het gebruik van geregistreerde werken in de familiale kring moet je geen vergoeding aan Sabam betalen. Deze uitzondering geldt ook voor elke context waarbij de aanwezigen een hechte sociale band hebben. Bijvoorbeeld een privé verjaardagsfeest dat je thuis organiseert en waarop enkel vrienden uitgenodigd zijn, of voor bejaarden die in een rusthuis verblijven.
  • Wanneer je een gratis activiteit organiseert in een niet-gemeentelijk zaal, vraag dan zeker aan de uitbater of er een forfaitair tarief betaald werd waaronder jouw activiteit georganiseerd kan worden.
  • De bescherming door de auteurswet loopt tot 70 jaar na de dood van de langstlevende auteur. Voor werk dat niet meer beschermd is, bijvoorbeeld sommige klassieke muziek, moet je dus geen vergoeding betalen. Let wel op met bewerkingen die recenter zijn dan het originele werk.

Wat is de Billijke Vergoeding?

De Billijke Vergoeding is de licentie die je betaalt als je opgenomen muziek afspeelt op openbare plaatsen. Het is een vergoeding voor de uitvoerders en de producenten van muziekstukken.

Organiseer je een activiteit waarbij opgenomen muziek wordt afgespeeld? Dan moet je een licentie aanvragen.
Het tarief is afhankelijk van de locatie van jouw activiteit: binnen of in openlucht. De vergoeding is hoger voor een activiteit met drank dan zonder drank en wanneer de activiteit voorzien is op dansen.

Tips:

  • In veel zalen die verhuurd worden betaalt de uitbater een jaarlijks forfait. De bijdrage voor de Billijke Vergoeding voor jouw activiteit zit dan inbegrepen in de huurprijs van de zaal. Of dit het geval is, staat normaal duidelijk vermeld in het huurcontract.
  • In de gemeentelijke infrastructuur wordt de Billijke Vergoeding forfaitair betaald door het gemeentebestuur.
  • Ook voor een privéfuif moet je Billijke Vergoeding betalen.

Unisono: Eén licentie, één factuur

Het platform MyUnisono vereenvoudigt aanzienlijk de aangifte en betaling van beide licenties. Je moet niet langer twee aparte licenties aanvragen voor de auteursrechten (Sabam) en de Billijke Vergoeding (PlayRicht of SIMIM). Unisono centraliseert beide, met één licentie en één betaling tot gevolg.

Vraag ten laatste 5 dagen voor de start van jouw activiteit een licentie aan via MyUnisono.

 

Openingsuren en contact

Nu gesloten