Reistoelating voor minderjarigen

Beschrijving

Als je reist met kinderen is het belangrijk een onderscheid te maken tussen enerzijds de benodigde identiteits- of reisdocumenten en anderzijds de ouderlijke toestemming.

Een ouderlijke toestemming is een document dat ondertekend wordt door één van de ouders (geen stiefouder) of voogd en waarin men goedkeurt dat het kind ofwel alleen mag reizen ofwel mag meereizen met een derde (vb. grootouder, jeugdbeweging, sportclub, ...)

Doelgroep

  • Burger

Voorwaarden

Er bestaan geen Belgische of internationale procedures of formulieren die de ouderlijke toestemming voor reizen vastleggen. Een ouderlijke toestemming is echter wel nuttig wanneer het kind niet met één of beide ouders samen reist. Het document "ouderlijke toestemming" kan bij een controle een bijkomend geruststellend element zijn.

In bijna alle gevallen/landen:

  • beschouwt men het identiteits- of reisdocument in handen van het kind als een uitdrukking van het medeweten en akkoord van de ouders voor de reis
  • er zullen minder twijfels over de ouderlijke toestemming zijn als de begeleidende volwassene(n) nabije familie is, het kind ouder dan 12 jaar is en de groep met wie het kind reist eenvormig is (vb. schoolreizen, jeugdbewegingen)

Meer info: Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Procedure

  • één van de ouders (geen stiefouder) of voogd (bewijs van ouderlijke macht meebrengen) of pleegouders meldt zich aan bij het (snel)loket Burger (het kind hoeft niet mee te zijn)
  • je vermeldt de periode, de bestemming én met wie jouw kind naar het buitenland gaat
  • je tekent het document
  • de handtekening van de ouder wordt gewettigd door de gemachtigde beambte

Nodig

  • identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft
  • de voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee

Openingsuren en contact

Nu open
09:00 - 12:30
Nu open
09:00 - 12:30