Recreatieverbod Damvalleimeer opgeheven

  • 10 juli 2020

Sinds 7 mei was alle waterrecreatie - en dus ook hengelen - verboden in het natuurgebied Damvalleimeer. Er zaten blauwalgen in het meer en elk contact met het water moest worden vermeden.

Sindsdien lieten we het Damvalleimeer wekelijks controleren en volgden we de algenbloei op de voet op. Uit de laatste labotests bleek dat de drempelwaarden niet meer worden overschreden. Daarom werd het recreatieverbod opgeheven op 9 juli en is hengelen dus opnieuw toegelaten. Andere waterrecreatie is altijd verboden omdat het Damvalleimeer deel uit maakt van een natuurgebied (*).

De waarschuwingsborden rond het Damvalleimeer blijven wel staan. Die wijzen bezoekers er permanent op dat ze elk contact met het water moeten vermijden van zodra er opnieuw een drijflaag kan worden waargenomen.

Die borden zijn conform de nieuwe regels van de Vlaamse Milieumaatschappij rond blauwalgen. Meer info

(*) Herinnering regels Damvalleimeer

Het meer maakt deel uit van het natuurgebied Damvalleimeer. Daar gelden volgende regels:

  • Enkel recreatief hengelen mag (in de daarvoor bestemde zone)
  • Alle andere waterrecreatie is verboden (b.v. zwemmen (voor mens en dier), surfen, bootje varen...)
  • Honden moeten altijd aan de leiband worden gehouden

Openingsuren en contact

Nu gesloten