Recreatieverbod Damvalleimeer

  • 7 mei 2020

De burgemeester van Destelbergen legt een verbod op van alle recreatie waarbij er contact met het water van het Damvalleimeer mogelijk is. Aanleiding is de vaststelling van een drijflaag van cyanobacteriën. Deze bacteriën produceren toxische stoffen (microcystines) met ernstige gezondheidsrisico's bij contact.

Begin mei onderzocht de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) deze drijflaag en kwam tot de conclusie dat het gaat om een potentieel toxische natuurlijke cyanobacteriënbloei.

Volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid kunnen de toxische stoffen (microcystines) van cyanobacteriën ook als aerosol verwaaien en bestaan er ernstige gezondheidsrisico's bij contact met de drijflaag of onderdompeling in water waarin microcystines aanwezig zijn.

De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert om alle vormen van recreatie te verbieden waarbij contact mogelijk is met het water en de daarin aanwezige cyanobacteriën en hun toxines.

De burgemeester volgt dit advies en legt het verbod op. Het recreatieverbod zal worden opgeheven van zodra de drijflaag uit de volledige vijver verdwenen is en uit de analyseresultaten van de VMM blijkt dat het gehalte microcystines <20µg/l bedraagt. Het gemeentebestuur van Destelbergen volgt dit probleem verder op en zal minstens tweemaal per week het Damvalleimeer controleren op de aanwezigheid van een drijflaag.

De gemeentelijke milieudienst en het proefcentrum voor milieuonderzoek van de provincie Oost-Vlaanderen staan in voor de opvolging van de situatie.
 
In de tussentijd kan je wel wandelen, fietsen en joggen aan het Damvalleimeer. Ook dan moet de sociale distancing altijd gerespecteerd worden.

Openingsuren en contact

Nu gesloten