Recreatieverbod Damvalleimeer

  • 30 januari 2020

De burgemeester van Destelbergen legt een verbod op van recreatie op en rond het Damvalleimeer waarbij er contact met het water van het meer mogelijk is. Aanleiding is de vaststelling van een drijflaag van cyanobacteriën. Deze bacteriën produceren toxische stoffen (microcystines) met ernstige gezondheidsrisico's bij contact.

Eind januari onderzocht de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) deze drijflaag en kwam op 30 januari tot de conclusie dat het gaat om een potentieel toxische natuurlijke cyanobacteriënbloei.

Volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid kunnen de toxische stoffen (microcystines) van cyanobacteriën ook als aerosol verwaaien en bestaan er ernstige gezondheidsrisico's bij contact met de drijflaag of onderdompeling in water waarin microcystines aanwezig zijn.

De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert om alle vormen van recreatie te verbieden waarbij contact mogelijk is met het water en de daarin aanwezige cyanobacteriën en hun toxines.

De burgemeester volgt dit advies en legt het verbod op. Het recreatieverbod zal worden opgeheven van zodra de drijflaag uit de volledige vijver verdwenen is en uit de analyseresultaten van de VMM blijkt dat het gehalte microcystines <20µg/l bedraagt. Het gemeentebestuur van Destelbergen volgt dit probleem verder op en zal minstens tweemaal per week het Damvalleimeer controleren op de aanwezigheid van een drijflaag.

Het lopende onderzoek van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, dat enkele maanden geleden begon, wordt verdergezet om de basis van het probleem te onderzoeken. 

Openingsuren en contact

Nu open
14:00-16:00